WARSZAWA: 04:47 | LONDYN 02:47 | NEW YORK 21:47 | TOKIO 11:47

Międzynarodowa promocja Światowych Dni Morza

Dodano: 18 mar 2018, 20:29

Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkała się z Ambasadorami Republiki Bułgarii, Republiki Serbii oraz Republiki Singapuru. Tematem łączącym wszystkie spotkania były Światowe Dni Morza, które odbędą się w Szczecinie w dniach 13-15 czerwca br. Podczas każdego ze spotkań poruszono również kwestie związane ze współpracą bilateralną i regionalną.
Minister Moskwa podkreśliła, że Dni Morza to najważniejsze wydarzenie o randze międzynarodowej tego roku. Przedstawiła również główne założenia agendy i wskazała najbardziej atrakcyjne elementy szczególnie dla zagranicznych ministrów. Planowane jest także spotkanie z udziałem ministrów ds. morskich i Sekretarza Generalnego IMO oraz wizyta studyjna w terminalu LNG w Świnoujściu. Prestiżu przedsięwzięciu dodaje fakt, że współorganizatorem jest Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO).
Pan Emil Yalnazov, Ambasador Republiki Bułgarii podziękował za przekazanie zaproszenia na Światowe Dni Morza oraz zapewnił stronę polską, iż dołoży starań by Ministerstwo Transportu Republiki Bułgarii oddelegowało przedstawiciela kierownictwa na to wydarzenie. Ze swojej strony Ambasador poinformował o wydarzeniach organizowanych przez Bułgarię: szczyt UE-Bałkany Zachodnie w Warnie oraz VII Szczyt Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny 16+1.
Podczas spotkania z Ambasadorem Serbii w Polsce, Panem Nikolą Zurovacem Minister Anna Moskwa, poza tematyką Światowych Dni Morza, wyraziła zainteresowanie rozpoczęciem współpracy i wymianą doświadczeń ze stroną serbską w zakresie żeglugi śródlądowej, w szczególności funkcjonowania Międzynarodowej Komisji ds. Dorzecza Sawy. W tym kontekście przypomniała o konferencji „Żegluga Łączy”, organizowanej przez MGMiŻŚ z Europejską Komisją ds. Gospodarczych ONZ (UNECE).
Tematem spotkania z Ambasadorami Bułgarii i Serbii były także plany działań Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich na najbliższy rok. Minister Moskwa wyraziła nadzieję na udział strony bułgarskiej i serbskiej w projektach organizowanych przez MGMiŻŚ w ramach formatu „16+1”.
Serię spotkań międzynarodowych zakończyła rozmowa z Loo Choon Yong, Ambasadorem Singapuru. Okazją do współpracy z tym państwem są nie tylko Światowe Dni Morza, ale także Rejs Niepodległości. We wrześniu br. „Dar Młodzieży” zawinie do portu Singapur, w którym zorganizowane zostaną przy tej okazji wydarzenia kulturalne i biznesowe. Poruszono również kwestie współpracy w gospodarowaniu wodami. Singapur, z uwagi na braki w zasobach wody pitnej, z powodzeniem rozwija technologie np. w gromadzeniu tzw. deszczówki.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin