WARSZAWA: 14:15 | LONDYN 12:15 | NEW YORK 07:15 | TOKIO 21:15

Mina morska usunięta z Portu Gdańsk

Dodano: 24 sty 2016, 15:31

W niedzielę 24.01.br. około 8.00 rano marynarze 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża rozpoczęli operację usunięcia miny dennej zalegającej w Porcie Gdańsk w pobliżu Twierdzy Wisłoujście.
Znaleziona w gdańskim porcie morska mina denna typu GC stanowi pozostałość z okresu II wojny światowej. Ma ona wymiary około 60 cm średnicy ponad 2m długości. Ważący prawie tonę niewybuch zawiera blisko 700 kg materiału wybuchowego o wzmocnionym działaniu. Mina została już w czwartek wstępnie przygotowana do podniesienia i wyholowania z portu. Dzisiaj, nurkowie-minerzy 13. Dywizjonu Trałowców przeprowadzili pierwszy etap operacji. Polegał on na podniesieniu miny kilka metrów nad dno za pomocą specjalnego pontonu wydobywczego. Następnie ponton ten z podczepioną pod nim miną przeholowany został w wyznaczony rejon na Zatoce Gdańskiej. Tam została ona ponownie opuszczona na dno, gdzie odbędzie się jej neutralizacja. Ten ostatni etap – niszczenia miny, zaplanowany został na poniedziałek 25 stycznia.
Względy bezpieczeństwa wymagały zamknięcia toru wodnego i przyległego do niego terenu. Z tego względu operacja prowadzona była we współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, Urzędem miejskim w Gdańsku, Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku, Strażą Miejską i Policją.
W prace w bezpośrednim sąsiedztwie niewybuchu zaangażowanych było 8 marynarzy ze stacjonującej w Gdyni Grupy Nurków-Minerów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Ich działania zabezpieczał niszczyciel min ORP Flaming. Dodatkowo w poniedziałek, w drugim etapie przedsięwzięcia, uczestniczyć będą dwa trałowce ORP Gopło oraz ORP Wdzydze. Zarówno Grupa nurków-minerów, jak i biorące w operacji okręty wchodzą w skład 13. Dywizjonu Trałowców 8FOW. Dywizjonem dowodzi kmdr por. Piotr Sikora.
339b5ae1-b0ad-4741-a58c-2eb93f32c314
Neutralizacja miny morskiej w Gdańsku. Foto Marcin Purman (3)
8438939c-75b6-4171-930d-069d26ad6d24
Neutralizacja miny morskiej w Gdańsku. Foto Marcin Purman (16)
Źródło: 8FOW Foto: Marcin Purman