WARSZAWA: 00:48 | LONDYN 22:48 | NEW YORK 17:48 | TOKIO 07:48

Minister Marek Gróbarczyk uhonorowany tytułem „Osobowość Roku”

Dodano: 17 paź 2016, 8:16

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, wziął udział w Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni.
Wydarzenie jest organizowane z sukcesem już od 16 lat i stanowi ważny element na mapie gospodarczej Pomorza.
Forum Gospodarki Morskiej to nowoczesna platforma wymiany doświadczeń i wiedzy, umożliwiająca spotkania specjalistów z wielu gałęzi gospodarki morskiej oraz kreatywną dyskusję. Zagadnienia podejmowane w trakcie Forum koncentrują się głównie na zagadnieniach praktycznych, istotnych dla konkurencyjności przedsiębiorców, portów bałtyckich oraz potencjale rozwojowym sektorów gospodarki morskiej.
W tym roku minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk otrzymał nagrodę w konkursie „Innowacyjna Gospodarka Morska”, w kategorii osobowość.
-Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej postawione zostało przed wyzwaniem polegającym na zahamowaniu procesów degradacji wyraźnie widocznych w niektórych segmentach branży – w tym w szczególności w odniesieniu do przemysłu okrętowego oraz aktywizacji gospodarki morskiej jako całości oraz nadaniu właściwego znaczenia możliwości wykorzystania rzek do celów żeglugowych. W tym kontekście serdecznie dziękuję za uhonorowanie mnie tytułem „Osobowości Roku”, co stanowi dodatkowy bodziec do intensywnej pracy dla polskiej gospodarki morskiej oraz wyraz zaufania, jakim Państwo – polscy przedsiębiorcy, przedstawiciele branży darzycie działania podejmowane przeze mnie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe – powiedział Marek Gróbarczyk.
W swoim wystąpieniu minister Gróbarczyk zwrócił także uwagę na to, że rolą Rządu jest tworzenie przyjaznego środowiska dla działalności gospodarczej w obszarze gospodarki morskiej. – Realizowane są postulaty dotyczące aktywizacji polskiej gospodarki morskiej, zawarte zarówno w programie wyborczym partii politycznej sprawującej władzę, expose Pani Premier oraz wynikające z powołania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – dodał.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ