WARSZAWA: 08:24 | LONDYN 06:24 | NEW YORK 01:24 | TOKIO 15:24

Minister Maria Wasiak na Pomorzu

Dodano: 01 wrz 2015, 8:35

Most nad Martwą Wisłą
Nowy most na Martwej Wiśle, będący fragmentem większej inwestycji – modernizacji linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port Północny, to niezwykle istotna inwestycja, która usprawni transport towarów koleją do Portu w Gdańsku.
„Zależy nam, by polskie porty morskie były bardziej dostępne zarówno od strony lądu, jak i od morza. Chcemy, by poprawiająca się infrastruktura transportowa wspierała rozwój portów. Jestem przekonana, że realizowana inwestycja przyczyni się do poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenia ilości klientów Portu Gdańsk i konkurencyjności kolei „– podkreślała szefowa MIiR.
Dzięki nowej przeprawie wzrośnie bezpieczeństwo, a pociągi pojadą szybciej – do 100 km/h i będą mogły przewozić cięższe ładunki. Za sprawą dwóch torów – zamiast jednego – zwiększy się 6-cio krotnie przepustowość, nawet do 200 pociągów na dobę. Przełoży się to na zwiększenie konkurencyjności Portu Gdańsk. Na przebudowie skorzysta również żegluga – wysokość mostu nad rzeką wyniesie ponad 8 metrów, a szerokość szlaku wodnego zwiększy się z 11 do 50 metrów.
Koszt budowy mostu to 35 mln zł, a koszt całej modernizacji linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port Północny to 370 mln zł.
„Realizowana inwestycja to jeden z elementów wielkiej zmiany, jaka dokonuje się na polskiej kolei. W nowej perspektywie na kolej przeznaczono ponad 10 mld euro. Oznacza to dalsze unowocześnianie polskiego transportu kolejowego. Już teraz prowadzone przez PKP PLK prace modernizacyjne na polskich torach przekładają się na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy. To duża zmiana dla całego systemu kolejowego. ” – podkreślała minister Maria Wasiak.
Innowacyjne Pomorze
Minister infrastruktury i rozwoju odwiedziła również Gdański Park Naukowo-Technologiczny.
„To jedna z ważniejszych inwestycji w Programie Innowacyjna Gospodarka. Jego budowa została dofinansowana kwotą blisko 100 mln zł ze środków europejskich ” – mówiła M. Wasiak.
Rozbudowa Parku umożliwiła wsparcie rozwoju inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będących liderami światowych technologii w zakresie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. Na nowopowstałej infrastrukturze utworzono laboratoria: badań molekularnych, ochrony środowiska, Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego, laboratorium przetwarzania obrazu i dźwięku, Instytut Biotechnologii Przemysłowej. Powstałe laboratoria i pracownie naukowo-badawcze pozwalają na prowadzenie prac badawczych również w zakresie biotechnologii, zaawansowanej technologii medycznej – jak np. Laboratorium Przeszczepów Wysp Trzustkowych oraz Centrum Terapii Komórkowych.
Jak mówiła minister Wasiak, w nowej perspektywie środki przeznaczone na rozwój sektora badań i rozwoju będą jeszcze bardziej znaczące.
„Akcent położymy na działania prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy, kapitale intelektualnym oraz rezultatach przemian cyfrowych. Pieniądze z nowej perspektywy muszą być angażowane w taki sposób, by generowały rzeczywisty wzrost konkurencyjności naszych firm i całej gospodarki. Duża część funduszy trafi na wsparcie badań naukowych, technologie informacyjno-komunikacyjne, konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarkę niskoemisyjną.”
Podczas wizyty na Pomorzu, mininister odwiedziła również centrum RTG Izby Celnej, które zapewnia kompleksową obsługę Służby Celnej w kwestii interpretacji obrazów ze skanowania oraz Laboratorium Instytutu Morskiego.
IMG_0883_MMW_MartwWisla
image2_most_martwaWisla
IMG_0885_MMW_MartwaWisla
Źródło MIiR

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2023-09-25

1 EUR - 4,5892 1 USD - 4,3188
1 CHF - 4,7470 1 GBP - 5,2783

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin