WARSZAWA: 04:02 | LONDYN 02:02 | NEW YORK 21:02 | TOKIO 11:02

Minister Witkowski o żegludze śródlądowej i portach morskich na Konferencji nt. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu

Dodano: 26 lis 2018, 6:59

21 listopada wiceminister Grzegorz Witkowski wziął udział w konferencji konsultacyjnej poświęconej projektowi Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.
Uczestnicy konferencji dyskutowali nad proponowanymi zapisami dokumentu, który obejmuje wszystkie sektory transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy, morski, wodny śródlądowy oraz miejski i intermodalny. Co ważne, w strategii transport wodny śródlądowy został uwzględniony jako integralna część krajowego systemu transportowego.
– W Polsce transport wodny śródlądowy, pomimo aktualnie niskiego udziału w łącznych przewozach towarowych, może odgrywać istotną rolę w wybranych segmentach rynku, szczególnie w obsłudze portów w Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu, a także w przewozach międzynarodowych w relacji m.in. z Niemcami, Czechami i Białorusią – mówił podczas swojego wystąpienia minister Witkowski.
Podsekretarz stanu w MGMiŻŚ podkreślał także rolę polskich portów morskich, które są ważnymi ogniwami wielu łańcuchów logistycznych, nieraz obejmujących odległe regiony geograficzne. – Ich prawidłowe funkcjonowanie i rozwój są po prostu niezbędne dla gospodarki – podkreślał.
Minister Witkowski wskazał także na wysokość należności budżetowych z tytułu ceł, podatków i akcyzy, naliczanych w oddziałach celnych funkcjonujących na ich terenie, a także stopień zaangażowania portów w obsługę procesów gospodarczych, jakie dokonywane są w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Zaplecze polskich portów morskich obejmuje także m.in. Republikę Czeską, Słowację, Węgry, Białoruś i zachodnią Ukrainę – przypomniał.
Według danych Krajowej Administracji Skarbowej, w roku 2017 należności celno-podatkowe (VAT, cła, akcyza) z tytułu odprawy ładunków w morskich granicznych oddziałach celnych wyniosły ok. 24,6 mld PLN (tj. ok. 7,0 % zrealizowanych dochodów budżetu państwa w analizowanym roku). Wartość statystyczna towaru szacowana była na ok. 86,5 mld PLN. – Te dane potwierdzają, jak ważne z punktu widzenia całej gospodarki narodowej jest funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich – zaakcentował minister Witkowski.
– Poprzez integrację gałęzi transportu możliwe jest osiąganie wielu wspólnych efektów – z pożytkiem dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego – podkreślił na zakończenie.
Zakończenie procesu konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko zaplanowano na 14 grudnia 2018 r.

MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin