WARSZAWA: 04:35 | LONDYN 02:35 | NEW YORK 21:35 | TOKIO 11:35

Minister Witkowski wziął udział w rozpoczęciu zadania „Wisła 2”

Dodano: 25 mar 2019, 20:39

Minister Grzegorz Witkowski w dniu 25 marca 2019 r. wziął udział w uroczystym przekazania placu budowy na zadaniu „Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie”.
Inwestycja polega na modernizacji (podwyższenie poszerzenie korpusu, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej oraz budowa dróg przywałowych) 4 odcinków obwałowań o łącznej długości 16,264 km na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego.
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego prawostronnej części doliny rzeki Wisły na terenie powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego. Zmodernizowana infrastruktura przeciwpowodziowa zwiększy bezpieczeństwo obszaru o powierzchni 97,5 km2, na których zamieszkuje ok. 18,8 tys. osób i zlokalizowanych jest 7 132 budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz liczne obiekty usługowe, przemysłowe, sakralne, jak również rozbudowana infrastruktura komunalna.
„Wisła 2” jest kontynuacją modernizacji wykonanej w latach 2017-2018 w ramach inwestycji „Wisła etap 1 – rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 – 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)”. W ramach tego etapu zmodernizowano ok. 10 km wałów Wisły na kwotę ponad 30 mln zł.
Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa, Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Wartość robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 74 845 459,90 zł, a zadanie zostanie zakończone do grudnia 2020 r. Wykonawcą prac będzie konsorcjum polskich spółek z firmą EKOMEL Sp. z o.o. jako liderem konsorcjum.

MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin