WARSZAWA: 13:27 | LONDYN 11:27 | NEW YORK 06:27 | TOKIO 20:27

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Dodano: 17 maj 2016, 17:38

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na posiedzeniu Rady Ministrów podsumował pół roku pracy resortu przybliżając efekty działalności resortu.
Powołanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i poszerzenie jego kompetencji w obszarze żeglugi śródlądowej było strategiczną decyzją wyznaczającą kierunek działania rządu w sferze odbudowy gospodarki morskiej, a przede wszystkim przemysłu stoczniowego – podkreślił Marek Gróbarczyk.
W okresie półrocznego funkcjonowania ministerstwo przygotowało 4 projekty ustaw, 48 rozporządzeń i 2 uchwały rady ministrów. Zgodnie z obietnicą wyborczą, w ciągu trzech miesięcy został przygotowany i przyjęty projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, który poprzez mechanizmy podatkowe, organizacyjne i legislacyjne ma służyć odbudowie przemysłu okrętowego w Polsce poprzez. Ustawa wpisuje się w dyrektywy unijne, tylko w części wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.
Odbudowa przemysłu okrętowego to podstawowy wkład do programu reindustrializacji Polski. Dzięki stworzeniu warunków do wznowienia budowy statków w zakładach stoczniowych, możliwy będzie rozwój przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze sektora hutniczego, maszynowego i elektrotechnicznego.
– Ministerstwo konsekwentnie zmierza do budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną – zaznaczył Gróbarczyk. – Decyzję o inwestycji w 2007 r. podjął rząd Jarosława Kaczyńskiego. Przez 8 lat rządów PO-PSL hamowano jej realizację. Komitet stały Rady Ministrów tego rządu przyjął program operacyjny budowy kanału żeglugowego przed Mierzeję Wiślaną. W okresie miesiąca zostanie przygotowana tzw. spec-ustawa mająca przyspieszyć budowę kanału.
Minister mówił też o strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, przygotowanej przez resort. Zakłada rewitalizację Odrzańskiej Drogi Wodnej, przywrócenie żeglowności Wisły od Warszawy do Gdańska oraz połączenie Odry, Noteci, Wisły i Bugu. Program obejmuje również budowę Kanału Śląskiego łączącego Wisłę i Odrę. Priorytetem jest połączenie, we współpracy z południowymi sąsiadami, Odry, Łaby i Dunaju. Konsultacje na poziomie międzynarodowym dotyczące realizacji tych planów są bardzo zaawansowane. Rozpoczęty został proces ratyfikacji ONZ-towskiej konwencji AGN, która umożliwi włączenie naszych dróg wodnych do Europejskiego Systemu Transportu Wodnego. Najbliższy komitet stały Rady Ministrów ma przyjąć program rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce.
W kwestii polskiego rybołówstwa, ministerstwo zawiązało porozumienie ze środowiskiem rybackim. Jego celem jest odbudowa i ochrona polskiego rybołówstwa. Resort przygotował szczegółowe rozporządzenia wykonawcze do programu Rybactwo i Morze, które obejmą wsparciem wszystkich polskich rybaków, a przede wszystkim rodzinne rybołówstwo prowadzone na małą skalę, które do tej pory było pozbawione jakiejkolwiek ochrony.
Minister_Marek_Grobarczyk_Podsumowanie_Pol_Roku_Rzadow2
Minister_Marek_Grobarczyk_Podsumowanie_Pol_Roku_Rzadow
Biuro Prasowe MGMiŻŚ