WARSZAWA: 00:19 | LONDYN 22:19 | NEW YORK 17:19 | TOKIO 07:19

Ministrowie Unii Europejskiej o wzmocnieniu europejskiego przemysłu

Dodano: 26 kw. 2016, 9:34

Możliwości poprawy kondycji europejskiego przemysłu i wzmocnienia konkurencyjności gospodarki UE to główne tematy IV Ministerialnej Konferencji Przyjaciół Przemysłu, w której udział wzięli ministrowie ds. gospodarki krajów członkowskich Unii Europejskiej. Spotkaniu, które odbyło się 22 kwietnia 2016 r. w Warszawie, przewodniczył wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.
Wicepremier Morawiecki podkreślił, że w kontekście globalnych procesów gospodarczych i społecznych kluczowe dla wzmocnienia pozycji gospodarczej UE jest zapewnienie spójności między unijnymi politykami: przemysłową, klimatyczną i energetyczną.
„Od ich realizacji w ogromnej mierze zależy poprawa sytuacji przedsiębiorstw i produkcji w Europie” – ocenił.
Dodał, że Polska jest gotowa aktywnie uczestniczyć w procesie kształtowania unijnej polityki gospodarczej.
W opinii szefa resortu rozwoju jednym z filarów, na których budować należy konkurencyjność unijnej gospodarki, powinna być reindustrializacja.
„To przemysł tworzy sieci kooperacji, zasadniczo przyczyniając się do wzrostu produktywności, powstawania innowacji i miejsc pracy wysokiej jakości” – zaznaczył.
Przypomniał również, że sektor przemysłowy jest znaczącym źródłem komercyjnych wydatków na badania i rozwój oraz naturalnym środowiskiem innowacji, także dla firm sektora usługowego.
„Ma to kluczowe znacznie dla budowy innowacyjnej gospodarki”– ocenił.
Podkreślił, że reindustrializacja to jeden z priorytetów polskiej polityki gospodarczej.
IV Ministerialną Konferencję Przyjaciół Przemysłu zakończyło przyjęcie Deklaracji Warszawskiej. (PDF 20 KB) Zawarto w niej wezwanie Państw Członkowskich do Komisji Europejskiej do wzmocnienia działań na rzecz utrzymania bazy przemysłowej w Europie oraz utrzymania konkurencyjności przemysłu.
W trakcie spotkania ministrowie dyskutowali również o wpływie czwartej rewolucji przemysłowej na sektor wytwórczy i cyfryzacji przemysłu. Przy okazji konferencji odbyły się również spotkania wicepremiera Mateusza Morawieckiego z wicekanclerzem, ministrem gospodarki i energii Niemiec Sigmarem Gabrielem i francuskim ministrem gospodarki, przemysłu i cyfryzacji Emmanuelem Macronem, w formule Trójkąta Weimarskiego oraz dwustronne z komisarzem UE ds. gospodarki i społeczeństwa cyfrowego Güntherem Oettingerem, a także z wicepremierem Rumunii Costinem Grigore’em Borcem. Wiceminister Jerzy Kwieciński spotkał się natomiast z wiceministrem gospodarki narodowej Węgier Istvánem Lepsényi.
W IV MinisterialnejKonferencji Przyjaciół Przemysłu uczestniczyli m.in.: Komisarz Günther H. Oettinger, wicekanclerz Niemiec, wicepremierzy Rumunii, Łotwy, ministrowie i wiceministrowie ds. gospodarki Francji, Malty, Czech, Wielkiej Brytanii, Węgier, Litwy, Chorwacji, Portugalii, Włoch, Holandii, Belgii, Austrii, Luksemburga, Słowenii, Słowacji. Przyjaciele Przemysłu to nieformalna grupa państw, które postulują potrzebę wzmocnienia konkurencyjności przemysłu UE i przywrócenia jego roli w unijnej gospodarce. Do grupy należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Wielka Brytania i Polska. Spotkania grupy zainicjował francuski Minister ds. Ożywienia Gospodarczego, Arnaud Montebourg w 2013 r.
Dotychczas odbyły się trzy spotkania Przyjaciół Przemysłu: w Paryżu 23 października 2013 r., w Rzymie 30 stycznia 2014 r., w Madrycie 17 lutego 2015 r.
DSC_5488
pmm22042016
DSC_5503
Ministerstwo Rozwoju