WARSZAWA: 23:16 | LONDYN 21:16 | NEW YORK 16:16 | TOKIO 06:16

MSR „Gryfia” S.A. zaprasza do postępowania dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie”.

Dodano: 11 sty 2022, 12:57

Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A. rozpoczęła postępowanie mające na celu wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie”. Szczegółowa dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie www.msrgryfia.pl. Procedura wyboru wykonawcy ma charakter otwartego konkursu ofert. Oferenci do dnia 20.01.2022r. mogą składać Wnioski kwalifikacyjne. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie”. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót budowlanych, przeprowadzenia niezbędnych prób końcowych oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla wykonanych robót zgodnie z pozwoleniem na budowę i przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego budowy, przebudowy, rozbiórki, modernizacji podstawowej infrastruktury, związanej z posadowieniem doku pływającego, obejmuje w szczególności wykonanie pomostu technologicznego wraz z dalbami kotwiącymi dok pływający, rozbiórkę dotychczasowego pirsu, głębię dokową i przebudowę nabrzeży oraz wykonanie pomocniczych obiektów wyposażeniowych i modernizację infrastruktury energetycznej i instalacyjnej, usytuowanych w rejonie północnego odcinka nabrzeża Gdyńskiego i zachodniego odcinka Nabrzeża Gdańskiego Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A na obszarze tzw. Odry Stoczniowej, ujściowego odcinka dolnej Odry.
Pozyskanie nowego, większego doku pływającego niż dotychczas eksploatowany w tym miejscu dok, odpowiada panującym na świecie trendom pojawiania się coraz większych jednostek pływających, również w basenie Morza Bałtyckiego oraz Północnego, przez co doprowadzi do podniesienia zdolności produkcyjnej Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. związanej z remontami oraz realizacją projektów przebudowy jednostek pływających.

Gryfia

Fot. Wojciech Sobecki