WARSZAWA: 12:05 | LONDYN 10:05 | NEW YORK 05:05 | TOKIO 19:05

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu będzie badać wraki

Dodano: 24 mar 2016, 9:27

W 2016 roku Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu po raz pierwszy otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup muzealiów oraz prowadzenie badań naukowych.

Muzealia

Pod koniec 2015 roku do muzeum dotarła oferta sprzedaży niezwykle atrakcyjnych, z punktu widzenia historycznego, eksponatów. Należą do nich: umundurowanie kapitana 2. Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych PSZ na Zach ( we Włoszech) z lat 1944-45, mundur Związku Hallerczyków z lat 1922-1928 oraz słynny, powstańczy pistolet maszynowy Błyskawica.
Pierwszy z wymienionych zestawów mundurowych należał do kapitana Macieja Zajączkowskiego, dowódcy kompanii 2. Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych PSZ na Zach. Na umundurowanie składa się mundur battledress (bluza i spodnie), trzewiki, opinacze, pas z kaburą, mapnik oraz bielizna (kalesony i podkoszulka).Oferowane umundurowanie jest niezwykle rzadko spotykanym w polskim muzealnictwie zestawem mundurowym związanym z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie. Jego wartość jest tym większa, że mundur jest kompletny i związany z konkretnym oficerem. Kpt. Maciej Zajączkowski był dowódcą kompanii dowodzenia w składzie batalionu i autorem kilku książek o tej formacji.
25 lipca 1944r. Wódz Naczelny gen. broni Kazimierz Sosnkowski podczas wizytacji 1. Samodzielnej Kompanii Commando zapowiedział przeformowanie jej w pięciokompanijny batalion komandosów. Na tej podstawie dowódca II Korpusu Polskiego gen. dyw. Władysław Anders 15 sierpnia polecił utworzyć Batalion Commando złożony z trzech kompanii szturmowych i kompanii ciężkiej. Była to jednostka samodzielna pod względem ewidencyjnym i gospodarczym wchodząca w skład II Korpusu Polskiego. 6 listopada 1944r. Jednostkę przemianowano na 2. Batalion Komandosów (Zmotoryzowanych). Na początku 1945 r. stan osobowy jednostki wynosił 34 oficerów i 831 szeregowców.
Drugim z oferowanych ubiorów wojskowych jest mundur członka Związku Hallerczyków z lat 1922-1928. Według oferenta należał do chorążego tego Związku z Chrzanowa. W jego skład wchodzi: czapka, kurtka, spodnie, pas skórzany typu francuskiego z dwubolcową klamrą, 3 odznaczenia francuskie oraz zawieszenie do sztandaru.
Związek Hallerczyków był organizacją skupiającą byłych żołnierzy Armii Polskiej we Francji oraz Górnoślązaków zdemobilizowanych z Wojska Polskiego. Utworzony został w połowie lat 20., jednak oficjalnie zarejestrowano go 18.02.1924 roku. Jego honorowym przewodniczącym był gen. Józef Haller. Związek znajdował się pod silnym wpływem endecji, dlatego sprzeciwiał się Obozowi Sanacyjnemu.
Równie cennym zabytkiem jest, używany przez powstańców warszawskich, pistolet maszynowy “Błyskawica” z 1944 r. Egzemplarz ten został wyprodukowany w warsztacie znajdującym się przy Placu Grzybowskim w Warszawie i jest kompletny, nie posiada jedynie magazynka. Jest o tyle ciekawy, że posiada chłodnicę stalową, a nie aluminiową.
Konstrukcja 9 mm pistoletu maszynowego “Błyskawica” opracowanego w 1943 r. przez
inż W. Zawotnego i S. Wielniara oparta była na brytyjskim pistolecie maszynowym “Sten”.
W broni wprowadzono jednak szereg zmian, głównie technologicznych. Części do pistoletu produkowane były w wielu warsztatach na terenie Warszawy. Ogółem wyprodukowano około 700 egzemplarzy. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu posiada ciekawą i dużą kolekcję umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia związanego z polskimi siłami zbrojnymi i paramilitarnymi. Oferowane obiekty będą więc niezwykle cennym uzupełnieniem i dopełnieniem kolekcji.

Badania naukowe

W okresie od czerwca do września bieżącego roku Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zamierza zrealizować projekt badawczy: Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP obszarów morskich wokół Kołobrzegu (projekt zyskał akredytację Narodowego Instytutu Dziedzictwa i na jego realizację Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło dotację, w ramach priorytetu: Ochrona zabytków archeologicznych).
Dotychczasowo na obszarach wokół Kołobrzegu podejmowano sporadyczne akcje, mające na celu rozpoznanie akwenu pod kątem występowania znalezisk o charakterze zabytkowym. Ze względu na rosnącą popularność rekreacji wyczynowej, w postaci płetwonurkowania amatorskiego, a także wzmożonej aktywności robót hydrotechnicznych (prac czerpalnych i podwodnych) coraz częściej w tej części wybrzeża odkrywane są cenne znaleziska o znaczeniu archeologicznym i historycznym. Znaczna część z nich, znajdujących się wciąż w wodzie, nie doczekała się dotychczas żadnej weryfikacji, opracowania ani odpowiedniego zabezpieczenia.
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, będące instytucją muzealną również o profilu naukowo-badawczym oraz posiadające w swoich szeregach specjalistów z dziedziny archeologii podwodnej, poszukiwań morskich i podwodnych, pragnie rozpocząć systematyczne prospekcje pod kątem występowania stanowisk archeologicznych i wrakowych w tej części wybrzeża. Realizowany w tym roku projekt zakłada prospekcję podwodną i hydroakustyczną części akwenu, blisko wejścia do portu, stanowiącą według przesłanek historyczną redę dla statków oczekujących na wejście do Kołobrzegu.
Badania prowadzone będą z wykorzystaniem urządzeń hydrograficznych oraz podwodnych prospekcji z udziałem doświadczonych w pracach archeologicznych płetwonurków. Wynikiem prac ma stać się dokumentacja archeologiczna, zgodna ze standardem prowadzenia prospekcji powierzchniowej w ramach badań AZP (Archeologicznego Zdjęcia Polski). Przebieg prac wraz z opracowanymi wynikami ma być na bieżąco relacjonowany w prasie muzealnej (strona internetowa, Gazeta Muzealna) oraz portalach społecznościowych.

APEL
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zaprasza do współpracy instytucje, organizacje, firmy oraz osoby prywatne interesujące się tematyką wrakową. Szczególnie zależy nam na informacjach dotyczących potencjalnych stanowisk wrakowych wokół portu w Kołobrzegu. Serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno specjalistów jak i hobbystów, interesujących się wrakami i morską przeszłością Kołobrzegu.

Kontakt :
email : muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl
tel. 94 35 252 53