WARSZAWA: 13:05 | LONDYN 11:05 | NEW YORK 06:05 | TOKIO 20:05

Na terminalu promowym w Świnoujściu roboty budowlane idą pełną parą

Dodano: 10 cze 2020, 17:42

Pełną parą idą roboty budowlane w ramach inwestycji, której celem jest przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego. Terminal z każdym dniem zmienia swoje oblicze.
Obecnie wykonywana jest podbudowa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu od strony ulicy Duńskiej. Przebudowywany jest też układ torowy na placu przy ulicy Dworcowej, trwają tu roboty kafarowe mające na celu umocnienie terenu.
Zakończyły się prace palowe na nabrzeżu 5B. W akwen na długości ponad 186 metrów wbito 550 pali prefabrykowanych oraz ściankę szczelną. Teraz trwa zasypywanie tego nabrzeża. Dalsze roboty kafarowe są prowadzone na odcinku nabrzeża 5A oraz w rejonie przyszłego łoża rampy do rozładunku promów.
Równolegle wykonywane są fundamenty przyszłej estakady przechodzącej ponad torami kolejowymi oraz ulicą Dworcową. W tym celu wbito już 36 pali CFA o średnicy 1 metra stanowiących podstawę podpór estakady.
Inwestycja stanowi element globalnego projektu dotyczącego usprawnienia i optymalizacji łańcuchów logistycznych pomiędzy Skandynawią i Europą Południową, obejmujących m.in. korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk. Przedsięwzięcie jest kontynuacją współpracy w ramach „autostrady morskiej” z portem Trelleborg rozpoczętej w 2014 r. i ma na celu przystosowanie istniejącej infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 270 m. Obszarem działań objęta jest północna część terminala, tj. stanowiska promowe nr 5 i 6 oraz ich zaplecze. Roboty budowlane obejmują modernizację stanowiska nr 5 w celu uzyskania głębokości technicznej Ht = 12,0 m i dopuszczalnej Hdop = 13,0 m. Samo stanowisko nr 5 jest przedłużane o sąsiednie stanowisko nr 6. W rezultacie powstanie jedna linia cumownicza o długości 294 m, umocnione będzie także dno. Istniejąca rampa przeładunkowa o szerokości 14 m i nośności 60 ton zostanie przebudowana do nowych parametrów technicznych i uzyska 35m szerokości i 180 ton nośności. Zakres prac obejmuje również przebudowę istniejącej i wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury technicznej na nabrzeżu i zapleczu. Kwestią kluczową będzie przebudowa istniejących oraz budowa nowych torów kolejowych oraz placów manewrowo-postojowych. Zakup i montaż rękawa pasażerskiego umożliwi bezkolizyjne przemieszczanie się pieszych, natomiast budowa estakady nad stacją kolejową Świnoujście w znakomity sposób skomunikuje zaplecze z terenem terminala. Zakupione będą też cztery ciągniki siodłowe i dwa wózki wysokiego składowania typu „reach stacker” służące do transportu i przeładunku kontenerów na terminalu. Wykonawca przejął plac budowy 19 września ub. roku.
Całkowity koszt robót budowlanych przekracza 185 mln złotych netto, wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę) to 75,26% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec 2021 roku.

Fot: Wiesław Mileńko

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin