WARSZAWA: 03:09 | LONDYN 01:09 | NEW YORK 20:09 | TOKIO 10:09

Nadmorski urząd górniczy……w Gdańsku

Dodano: 27 mar 2015, 20:09

1 kwietnia w Gdańsku rozpocznie urzędowanie Okręgowy Urząd Górniczy, który obejmie nadzór nad firmami górniczymi, działającymi na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, a także na obszarze morskim RP. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał w piątek 27 marca br. w Gdańsku minister środowiska Maciej Grabowski.
– Pomorze nigdy nie kojarzyło się z górnictwem – powiedział minister po uroczystości podpisania. – Natomiast w ostatnich latach ilość zakładów górniczych, w szczególności jeśli chodzi o górnictwo otworowe, znacznie wzrosła. Polska jest zdecydowanym liderem pod względem poszukiwań gazów z łupków. W całym kraju jest 68 takich otworów poszukiwawczych, z czego prawie połowa była wykonana w województwie pomorskim. Następna, Wielka Brytania ma zaledwie 6 otworów. Zależy nam na tym, aby ten nadzór był bliżej przedsiębiorcy, oczywiście, z korzyścią dla niego, ale jednocześnie by ten nadzór był sprawniejszy i efektywniejszy. Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia br. nakłada na Ministerstwo Środowiska i na Wyższy Urząd Górniczy znacznie więcej kompetencji, jeśli chodzi o nadzór. W tym celu niezbędna stała się zmiana struktury Wyższego Urzędu Górniczego i powołanie w Gdańsku nowego okręgu.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura powiedział, że nowy Okręgowy Urząd w Gdańsku będzie nadzorował 880 zakładów górniczych, jakie znajdują się w tym regionie, przy czym część z nich prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą na morzu. Jest to jedenasty Okręgowy Urząd Górniczy w kraju, który będzie zatrudniać 16 osób.

Podpisanie 001
Fot. – od lewej: Minister Środowiska Maciej Grabowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski i Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura.