WARSZAWA: 18:34 | LONDYN 16:34 | NEW YORK 11:34 | TOKIO 01:34

Natowski kurs „MAREVAL” po raz pierwszy w Polsce

Dodano: 26 cze 2015, 20:19

26 czerwca, w Gdyni zakończył się czterodniowy (23-26.06.2015 r.) kurs przygotowujący do prowadzenia certyfikacji sił morskich, zgodnie z zasadami obowiązującymi w NATO (ang. Allied Command Operations Forces Standards).
Uczestnikom kursu certyfikaty jego ukończenia wręczył dowódca COM-DKM wiceadmirał dr Stanisław Zarychta.
COM-DKM był współogranizatorem 21 edycji kursu odbywającego się po raz pierwszy w Polsce. W przedsięwzięciu uczestniczyło 41 oficerów, w tym 6 instruktorów, reprezentujących 12 krajów. Uczestników kursu, jak również instruktorów z Dowództwa Sojuszu Sił Morskich NATO (ang. MARCOM) oraz Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił Europy (ang. SHAPE), którym przewodniczy kmdr por. Jonathan Neil Caple, przywitał w imieniu Dowódcy Operacyjnego RSZ płk dr Maciej Nelke. Głównym koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia COM-DKM był kmdr por. Bogusław Szkudlarek.
Na kursie słuchacze pracowali z dokumentami doktrynalnymi oraz procedurami przygotowania, prowadzenia i oceniania sił morskich wydzielanych do Sił Odpowiedzi NATO, Stałych Morskich Grup NATO oraz grup zadaniowych realizujących sojusznicze operacje na morzu. Kurs pozwolił na zdobycie lub uzupełnienia wiedzy z zakresu certyfikacji sił morskich, co w przyszłości gwarantuje profesjonalne przygotowanie i prowadzenie certyfikacji narodowych w tym obszarze. W ciągu czterech dni uczestnicy kursu, w ramach wykładów i pracy w syndykatach, zostali zapoznani z metodologią, ewaluacją oraz szacowaniem kryteriów i tworzeniem nowych procedur certyfikacyjnych. Znajomość standardów i procedur stosowanych do oceniania sił morskich w krajach sojuszniczych w znaczący sposób ułatwia późniejsze ich współdziałanie w ramach grup i zespołów zadaniowych wykonujących zadania na morzu.
Słuchacze oraz wykładowcy kursu mieli okazję zapoznać się z historią Marynarki Wojennej RP oraz dziejami oręża polskiego na morzu zwiedzając wystawę w Muzeum MW „Historia polskiej Marynarki Wojennej 1918-2012”. Zwiedzili także polski historyczny niszczyciel ORP „Błyskawica”.
1379_TN
1376_TN
1373_TN