WARSZAWA: 01:14 | LONDYN 23:14 | NEW YORK 18:14 | TOKIO 08:14

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej i Centrum Techniki Morskiej zacieśniają współpracę

Dodano: 11 mar 2016, 9:09

8 marca 2016 r. w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy, zawarte pomiędzy Politechniką Warszawską, a Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM). Celem porozumienia jest podjęcie kooperacji w zakresie projektowania, budowy i wdrażania: bezprzewodowych systemów transmisji danych, urządzeń łączności KF/UKF, systemów przetwarzania (fuzji) informacji, systemów satelitarnych i kosmicznych, systemów rakietowych, a także systemów bezzałogowych, w tym w szczególności w zastosowaniach morskich.
Sygnatariuszami porozumienia byli: Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz Prezes Zarządu‐Dyrektor Naczelny CTM dr inż. Andrzej Kilian. Porozumienie to dalsze zacieśnianie kilkuletniej współpracy, zainicjowanej m. in. poprzez współuczestniczenie w strukturze wielopodmiotowych konsorcjów naukowo‐przemysłowych, powoływanych do opracowania innowacyjnych systemów uzbrojenia.
Współpraca obu instytucji ma wieloletnią historię. Szczególnego znaczenia i dynamiki nabrała jednak w 2012 roku, w którym to, w ramach konsorcjum złożonego z CTM (lider), Akademii Marynarki Wojennej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Techniki Okrętowej rozpoczęto prace w ramach programu strategicznego, mającego na celu opracowanie morskich platform nawodnych i podwodnych.
Podstawą sukcesów w realizacji kluczowych dla polskiej gospodarki interdyscyplinarnych projektów badawczych jest integracja potencjału intelektualnego uczelni z potrzebami sektora przemysłowego i pogłębienie współpracy badawczo-rozwojowej tych dwóch podmiotów. To sposób na zdynamizowanie gospodarki i zwiększenie jej innowacyjności. Obecnie szczególne znaczenie mają technologie z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Podpisanie porozumienia o współpracy z CTM nabiera w tej sytuacji dodatkowej wagi i znaczenia – skomentował inicjatywę prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.
Podpisany dzisiaj dokument potwierdza nie tylko doskonałe relacje, ale przede wszystkim, zrozumienie kluczowego znaczenia połączenia potencjałów intelektualnych jednej z największych i najlepszych uczelni wyższych w Europie Środkowo‐Wschodniej i Ośrodka o szczególnym doświadczeniu w zakresie wytwarzania, modernizacji i integracji systemów dla Marynarki Wojennej ‐ to bezsprzecznie korzyść dla rozwoju innowacyjnych polskich technologii militarnych – stwierdził Prezes Zarządu‐Dyrektor Naczelny CTM dr inż. Andrzej Kilian.
100,100,90,2,crop-1