WARSZAWA: 00:14 | LONDYN 22:14 | NEW YORK 17:14 | TOKIO 07:14

Nowa siedziba Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie

Dodano: 28 sty 2016, 7:47

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AM w Szczecinie zaprezentowana została nowa siedziba Wydziału Mechanicznego. W budynku po byłym Zespole Szkół Technicznych i Morskich przy ul. Willowej w Szczecinie powstały przestronne sale dydaktyczne i pracownie dla studentów oraz pomieszczenia dla nauczycieli akademickich.

Obiekty na terenie nieruchomości zakupionej od Gminy Miasto Szczecin były w złym stanie. Prace budowlane rozpoczęto na początku 2015 roku od budynku dydaktyczno-warsztatowego nr 1 (na wszystkich kondygnacjach). Przeprowadzono gruntowne prace rozbiórkowe, wyburzono ściany, zbito tynki. W piwnicy skuto i częściowo pogłębiono posadzki zyskując w ten sposób nowe, pełnowymiarowe pomieszczenia. Zdemontowane zostały także stare instalacje i stolarka.
Kolejnym etapem była kompletna modernizacja dachu, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej (wstawiono całkowicie nową stolarkę drzwiową i częściowo – okienną), wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie nowoczesnego węzła c.o., przyłącza wodnego oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej i bezpieczeństwa pożarowego. Budynek został wyposażony w innowacyjną infrastrukturę teletechniczną i serwerownię skomunikowaną światłowodem o długości ponad 3 km z budynkiem głównym Akademii Morskiej przy Wałach Chrobrego.
Ostatnim etapem były prace wykończeniowe pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, sanitarnych
i ciągów komunikacyjnych.
W niektórych pomieszczeniach trwają jeszcze kosmetyczne prace wykończeniowe, ale zajęcia na początku roku 2016 studenci Wydziału Mechanicznego rozpoczęli już w nowym, zmodernizowanym budynku. Całkowita powierzchnia wyremontowanego budynku (razem z otwartym w październiku ubiegłego roku Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska) to ponad 3 500 m. kwadratowych. Teraz na remont czeka jeszcze drugi budynek dydaktyczny i pozostałe obiekty.
———————————————————
Projekt „Willowa”
W grudniu 2014 r. Akademia Morska w Szczecinie zakupiła w drodze bezprzetargowej od Gminy Miasto Szczecin nieruchomość po dawnym Zespole Szkół Technicznych i Morskich przy ul. Willowej
w Szczecinie. Główne obiekty znajdujące się na działce to przedwojenny budynek dydaktyczny, budynek dydaktyczno-warsztatowy i sala sportowa. Przejęte obiekty były w złym stanie technicznym oraz wymagały dostosowania do potrzeb uczelni. Na poszczególne budynki opracowano wielobranżowe dokumentacje projektowe, do których realizacji przystąpiono już w 2014 r.
W najbliższych latach Akademia Morska w Szczecinie planuje przystąpić do prac modernizacyjnych budynku dydaktycznego nr 2.
IMG_8131