WARSZAWA: 14:55 | LONDYN 12:55 | NEW YORK 07:55 | TOKIO 21:55

Nowa wiceminister infrastruktury i budownictwa

Dodano: 31 sie 2016, 22:12

Premier Beata Szydło, 31 sierpnia 2016 r., powołała Justynę Skrzydło na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ds. współpracy międzynarodowej.
Do zadań nowej wiceminister należą także sprawy dotyczące m.in.:
polityki transportowej,
wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej,
opracowania i realizacji budżetu państwa w zakresie właściwości MIB.
Justyna Skrzydło ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim. Absolwentka podyplomowego studium z zakresu służby zagranicznej w Szkole Głównej Handlowej.
W latach 1998-2002 pracowała w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim i Śląskim Urzędzie Marszałkowskim. Od 2002 do 2003 r. pełniła funkcję dyrektora Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.
W latach 2007-2016 odbyła służbę zagraniczną w polskich placówkach dyplomatycznych w Kopenhadze i Astanie. Od 2013 do 2016 r. wicekonsul w Ambasadzie RP w Astanie.
W latach 2006-2007 była odpowiedzialna za m.in. koordynowanie procedury aplikacyjnej, tworzenie systemu zarządzania oraz monitorowanie prawidłowego wykorzystania i realizacji projektów finansowanych z funduszu TEN-T w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Stypendystka Instytutu Spraw Publicznych w Budapeszcie oraz Fundacji Friedricha Eberta w Brukseli.
W 2016 r. rozpoczęła pracę w Departamencie Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
JustynaSkrzydloNominacja
MiB