WARSZAWA: 08:27 | LONDYN 06:27 | NEW YORK 01:27 | TOKIO 15:27

Nowe promy również dla PŻM

Dodano: 26 lip 2016, 15:08

W „Kurierze Szczecińskim” ukazał się bardzo ciekawy wywiad Elżbiety Kubowskiej z ministrem Markiem Gróbarczykiem. Poniżej publikujemy fragment tekstu. Całość dostępna jest w „Kurierze Szczecińskim”.

– Czy Szczeciński Park Przemysłowy i Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” będą mieć jednego właściciela?


– To dwie spółki o różnym charakterze produkcji. Chcemy, żeby pozostały oddzielnymi organizmami gospodarczymi, natomiast zmierzamy do tego, by Towarzystwo Finansowe „Silesia” przekazało SPP funduszowi MARS. Możliwe, że jeszcze w tym miesiącu dokończymy ten proces.

– Co się dzieje w „Gryfii”?


– Cały czas wdrażany jest plan naprawczy. Chodzi przede wszystkim o odwrócenie outsourcingu (korzystania z usług firm zewnętrznych – przyp. red.), zapewnienie płynności finansowej i zapewnienie rynku zleceń. Dziś można powiedzieć, że stocznia dobrze rokuje, choć ostatnie miesiące były nerwowe. Mam nadzieję, że skutecznie zażegnaliśmy kryzys. Teraz „Gryfia” ma już więcej zleceń. Najistotniejsze, jak wspomniałem, jest powrót wydziałów w strukturę stoczni.

– Dojdzie do rozdzielenia zakładów w Szczecinie i Świnoujściu?


– O tym na razie nie ma mowy. W przyszłości można wrócić do tej idei, ale teraz byśmy po prostu wyłożyli stocznie. Również związkowcy z „Gryfii” potwierdzają, że to nie jest koncepcja na dziś.

– Czy zapowiadane zmiany w ustawie o nadzorze właścicielskim pociągną za sobą zmiany w przedsiębiorstwach przechodzących pod nadzór MGMiŻŚ? Czy Polska Żegluga Morska pozostanie przedsiębiorstwem państwowym?


– W tej ustawie, tzw. ustawie czyszczącej, są bardzo trudne negocjacyjne obszary, jak chociażby kompetencje związane z gospodarką wodną. Natomiast uzgodniliśmy z ministrem skarbu, że spółki z obszaru gospodarki morskiej przechodzą pod bezpośredni nadzór naszego ministerstwa. Pod naszą jurysdykcją już się znajduje PŻM, jak również Polska Żegluga Bałtycka i porty, a ponadto Morski Instytut Rybacki, Instytut Morski, Centrum Techniki Okrętowej, urzędy morskie. Nie zakładamy żadnych zmian własnościowych w PŻM, musi pozostać przedsiębiorstwem państwowym. Natomiast jego wyniki – sprawozdanie skonsolidowane – dopiero spływają do nas i na tej podstawie będziemy analizować kondycję i strukturę spółki oraz podejmować ewentualne działania. Celem naszym jest, aby zaraz po PŻB również PŻM rozpoczęła proces budowy nowych promów.