WARSZAWA: 21:51 | LONDYN 19:51 | NEW YORK 14:51 | TOKIO 04:51

Nowe specjalności na studiach w Akademii Morskiej w Szczecinie

Dodano: 07 lip 2015, 21:38

Od roku akademickiego 2015/2016 do oferty kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie wprowadzone zostają cztery nowe specjalności:

żeglarstwo morskie (kierunek nawigacja, Wydział Nawigacyjny),

technologie systemów bezzałogowych (kierunek transport, Wydział Nawigacyjny),

eksploatacja portów jachtowych (kierunek transport, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu)

eksploatacja terminali kontenerowych (kierunek logistyka, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu)

Ponieważ na wszystkich wydziałach rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki,
a wybór specjalności dokonywany jest w semestrze wskazanym przez dziekana (zazwyczaj na drugim roku studiów), to należy pamiętać, że zajęcia w ramach tych specjalności studenci rozpoczną w roku akademickim 2016/2017.
Specjalność żeglarstwo morskie udoskonala program kształcenia na kierunku nawigacja. Jej wprowadzenie wynika z potrzeby przygotowania specjalistów, mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych. Szczególny nacisk w zdobywaniu tego typu kwalifikacji będzie położony na kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa morskiego. Studenci tej specjalności będę mieli dodatkowe przedmioty specjalistyczne, m.in. teorię i budowę jachtów, bezpieczeństwo w żeglarstwie, porty jachtowe i mariny, meteorologię dla żeglarzy. Absolwenci będą posiadali umiejętności konieczne m.in. do organizowania komercyjnych rejsów wycieczkowych. Specjalność zostanie uruchomiona po uzyskaniu zgody właściwego ministra.
Uruchomienie specjalności technologie systemów bezzałogowych wynika z dynamicznego rozwoju technologii jednostek bezzałogowych (drony). Studenci tej specjalności będą mieli przede wszystkim doskonałe rozeznanie w obszarze systemów komputerowych, które umożliwi im zarządzania nowoczesnymi systemami bezzałogowymi stosowanymi w różnych środowiskach, oraz wiedzę techniczną i znajomość nowoczesnych technologii. Program nauczania uwzględnia szczegółową wiedzę z zakresu elektroniki i automatyki, która absolwentom pozwoli na przeprowadzanie samodzielnej diagnostyki, napraw i montaż sprzętu, a także projektowanie systemów wspomagania nawigacji.
Absolwenci specjalności eksploatacja portów jachtowych uzyskają wszechstronną wiedzę w zakresie infrastruktury żeglarskiej oraz zarządzania nowoczesnym zapleczem turystycznym, która umożliwi im podejmowanie pracy w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych, administracyjnych, jednostkach eksploatacyjnych transportu. Będą gotowi do podjęcia pracy w firmach zarządzających marinami, przystaniami, itp.
Absolwenci specjalności eksploatacja terminali kontenerowych ukończą studia z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do operacyjnego zarządzania w ramach wybranych podmiotów gospodarczych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Będą przygotowani do zarządzania terminalami, kierowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych.
amszczecin_logo

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin