WARSZAWA: 00:34 | LONDYN 22:34 | NEW YORK 17:34 | TOKIO 07:34

Nowe Władze Biura Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

Dodano: 28 cze 2017, 11:28

27 czerwca 2017 podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, wybrano nowe Władze Stowarzyszenia oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
Nowy skład Władz Stowarzyszenia kadencji 2017 – 2021 przedstawia się następująco:
Sławomir Mańkowski – Prezes
Marek Wiese – Wiceprezes
Krzysztof Anzelewicz – Wiceprezes
Krzysztof Urbaś – Sekretarz
Krzysztof Rodzoch – Skarbnik
Henryk Salmonowicz – Członek Zarządu
Krzysztof Pilarski – Członek Zarządu
Komisja rewizyjna:
Michał Wykowski – Przewodniczący
Jerzy Korecki – Wiceprzewodniczący
Katarzyna Malinowska – Sekretarz