WARSZAWA: 18:23 | LONDYN 16:23 | NEW YORK 11:23 | TOKIO 01:23

Nowy dowódca ORP Nawigator

Dodano: 03 lis 2016, 8:06

Kmdr ppor. dr inż. Radosław Wąs został nowym dowódcą ORP Nawigator. Ceremonia objęcia obowiązków odbyła się w środę 2 listopada, na pokładzie okrętu. ORP Nawigator to jeden z dwóch okrętów rozpoznawczych, jakie posiada Marynarka Wojenna.
Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności dowódcy 3. Flotylli Okrętów komandora Krzysztofa Jaworskiego, dowódcy Grupy Okrętów Rozpoznawczych komandora porucznika Jarosława Skwiercza, załogi okrętu oraz zaproszonych gości honorowych.
Kmdr ppor. dr inż. Radosław Wąs urodził się 27 czerwca 1979 roku w Starogardzie Gdańskim. Służbę wojskową rozpoczął w roku 1998 wstępując w szeregi podchorążych pierwszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 2002 roku, po ukończeniu studiów na Wydziale Nawigacji Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, uzyskał dyplom inżyniera w specjalności Eksploatacja Okrętowych Systemów Pokładowych i został mianowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika marynarki. W roku 2004 na tej samej uczelni uzyskał dyplom magistra w specjalności Morskie Systemy Informacyjne.
Ponadto w roku 2004 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektroniki – Instytut Telekomunikacji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku Współczesne Systemy i Urządzenia Telekomunikacyjne. W tym samym roku został skierowany do służby na pierwsze swoje stanowisko w składzie załogi ORP Hydrograf w Grupie Okrętów Rozpoznawczych. Przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia, zajmując stanowiska od dowódcy działu poprzez dowódcę sekcji do dowódcy pionu rozpoznania.
Ciągle podwyższa wiedzę specjalistyczną angażując się w projekty naukowo-badawcze rozwojowe związane z projektowaniem i budową systemów rozpoznania radiowego oraz analizy technicznej sygnałów, dedykowanych dla zastosowań specjalnych i militarnych. Jest autorem i współautorem 36 publikacji naukowych w dziedzinie telekomunikacji oraz analizy technicznej sygnałów, które ściśle związane są problematyką rozpoznania elektronicznego w Siłach Zbrojnych RP. Opracowane przez niego wyniki badań i artykuły publikowane na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych spotkały się z dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony wojskowych oraz cywilnych ośrodków naukowo-badawczych. W roku 2011 przed Radą Naukową Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską nt. „Wykrywanie sygnałów DS CDMA transmitowanych poniżej tła szumów”.
W uznaniu zasług został uhonorowany srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, brązowym medalem „Siły zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz złotą odznaką „Marynarza Jednostek Pływających”.
2 Listopada 2016 roku objął obowiązki dowódcy okrętu rozpoznania radioelektronicznego ORP Nawigator i awansował na stopień wojskowy komandora podporucznika.
5760
5762
5769
3 Flotylla Okrętów