WARSZAWA: 22:12 | LONDYN 20:12 | NEW YORK 15:12 | TOKIO 05:12

Nowy potencjał składowy w Porcie Gdynia

Dodano: 05 maj 2015, 10:42

Ponad 23 tys. m³ przestrzeni magazynowej oddanej do użytku 1 grudnia 2014 r. oraz 90 tys. m³ oddanych dzisiaj 4 maja br. na Nabrzeżu Śląskim wzbogaciło w ciągu ostatnich sześciu miesięcy potencjał przeładunkowo – składowy Portu Gdynia przeznaczony do obsługi zbóż i pasz.
W uroczystości oddania do użytku nowo wybudowanego „Magazynu Nr 27” przy Nabrzeżu Śląskim portu gdyńskiego wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Przewodniczący Sejmowej Komisji Skarbu Państwa Tadeusz Aziewicz oraz przedstawiciele władz regionu i miasta.
Obiekt magazynowy o pojemności 60 tys. ton, stanowi zasadniczą część bazy paszowo – zbożowej na terenie MTMG – Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o.
„Jest to dla nas bardzo ważna z punktu widzenia biznesowego inwestycja – powiedział Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny MTM Bogdan Buczko. – Dotychczas mieliśmy możliwość złożenia produktów rolniczych w granicach 60 tys. ton. Ten magazyn może pomieścić następną taką samą ilość, w związku z czym nasza powierzchnia składowa zwiększa się prawie o 100%. Dlatego możemy więcej obsłużyć tych ładunków zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, ponieważ powierzchnia składowa daje nam możliwość złożenia jednorazowo większej ilości zbóż czy pasz, a tym samym szybkiego rozładunku statków. Nasze minimum, jakie sobie założyliśmy, to jest 15 tys. ton na dobę, czyli taki panamax, który przychodzi do nas z ilością ponad 50 tys. ton ładunku, powinien być obsłużony w ciągu trzech dób. Jest to korzyść dla armatora, dla naszego kontrahenta za szybką obsługę, a jednocześnie będzie to obsługa bezpieczna dla naszych pracowników i kontrahentów oraz dbająca o ochronę środowiska. Trzy lata temu w strukturze naszych przeładunków więcej było zboża w imporcie, natomiast teraz trend odwrócił się i obecnie przez nasz terminal w eksporcie przechodzi więcej zbóż: pszenicy, jęczmienia czy rzepaku i jest to tendencja wzrostowa.”
Nowa inwestycja jest bardzo ważna także dla całego gdyńskiego portu. „Z jednej strony mówimy, że jest to port uniwersalny, a z drugiej – że kładziemy większy nacisk na specjalizacje – wyjaśnia Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Janusz Jarosiński. – Jedną z tych specjalizacji jest obsługa zboża i pasz. W naszej strategii zapisaliśmy, że chcemy być najważniejszym polskim portem dla obsługi właśnie tej grupy towarowej. Ażeby ta pozycja była realna, trzeba systematycznie inwestować. Dotychczasową naszą „lekką” słabością była pojemność składowa. Dzisiaj poprzez otwarcie zupełnie nowego obiektu stwarzamy w porcie gdyńskim zupełnie nowe możliwości obsługi zboża i pasz. W ubiegłym roku przez nasze nabrzeża przeszło ponad 2 mln 900 tys. ton tej grupy towarowej i był to wynik bardzo dobry. Natomiast absolutnie realne jest poprawienie tego rezultatu, bo nasze rolnictwo produkuje pszenicę najwyższej jakości, na którą jest popyt na świecie. Firmy zajmujące się handlem zbożem dostrzegły tu swoją szansę, a my ją także upatrujemy w tym, żeby na szlaku eksportowym dla polskiego zboża znalazła się właśnie Gdynia. Stąd nasza decyzja o inwestowaniu i cieszę się, że udała nam się formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, bo Zarząd Morskiego Portu wydał na nią ponad 26 mln zł. Ale sam magazyn by niewiele znaczył, gdyby nie cały nowy ciąg technologiczny zrealizowany przez Morski Terminal Masowy równolegle z budową magazynu. Wreszcie kolejny ważny ciąg tej układanki do modernizacja Nabrzeża Szwedzkiego, czyli stworzenie możliwości do cumowania większych statków. Dlatego rzeczywiście możemy mówić o bardzo kompleksowych działaniach, które w sposób zdecydowany poprawiają pozycję konkurencyjną gdyńskiego portu”.
Nowy magazyn – bateria silosów o wymiarach 60 x 154 m, składa się z 4 komór żelbetowych o łącznej pojemności 60 tys. ton śruty sojowej wraz z przybudówkami: socjalną, sprężarkownią, rozdzielnią elektryczną, stacją transformatorową, wc, placami manewrowymi i infrastrukturą podziemną. Ściany żelbetowe obiektu mają wysokość 10 m i pokrywa go dach o konstrukcji drewnianej klejonej, pokryty membraną PVC. Magazyn o wysokości ok. 35 m wyposażony jest w urządzenia technologiczne do przyjmowania śruty ze statku i wydawania na samochody poprzez cztery stanowiska załadowcze. Warte podkreślenia jest fakt, iż stanowiska załadunku samochodów nie wymagają tarowania pojazdów – co, poprzez uniknięcie podwójnego ważenia, znacznie skraca czas ich obsługi. Stanowiska załadunku samochodów wyposażone są w wagi zbiornikowe i rękawy załadunkowe wraz z filtrami absorbującymi pyły. Istotne jest również to, iż linia technologiczna jest przyjazna dla środowiska, bowiem na wszystkich taśmociągach w punktach zrzutu śruty zainstalowane zostały filtry ograniczające pylenie. Ponadto, w magazynie prowadzona jest pełna wizualizacja procesu technologicznego, uruchamianie i kontrolowanie pracy urządzeń następuje z centrum dyspozytorskiego przy pomocy komputera.
04.05.2015 r. fot. T. Urbaniak
2015.05.04_fot. T. Urbaniak 051