WARSZAWA: 02:45 | LONDYN 00:45 | NEW YORK 19:45 | TOKIO 09:45

O nowoczesnym i ekologicznym recyklingu statków na UAM w Poznaniu podczas posiedzenia Grupy Roboczej ds. Zielonej Stoczni

Dodano: 05 kw. 2019, 7:33

4 kwietnia 2019 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ds. projektu „Zielona Stocznia w Polsce”. Przewodniczyli mu przedstawiciele MGMiŻŚ oraz Krajowej Izby Gospodarczej.
Posiedzenie stanowiło okazję do podsumowania dotychczasowych prac grupy roboczej w przededniu rozpoczęcia fazy realizacyjnej.
Projekt Zielona Stocznia jako jeden z filarów programu „Batory” w części reindustrializacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest nowatorskim, interdyscyplinarnym projektem, łączącym podejście ekonomiczne z najwyższymi wymogami ochrony środowiska.
Jest to jeden z kluczowych elementów master – planu stoczniowego i przykład stworzenia w oparciu o najnowocześniejsze technologie funkcjonalności w polskiej branży stoczniowej, która może uzupełnić dotychczas posiadany potencjał.
Te i inne projekty prowadzone pod egidą MGMiŻŚ mają na celu zapewnienie polskiej branży stoczniowej możliwości odbudowy i aktywizacji, tak aby skutecznie konkurować we wszystkich segmentach rynku związanego z branżą stoczniową.
Zielona Stocznia opiera się o koncepcję gospodarki w obiegu zamkniętym (ang. circular economy) co przewiduje wdrożenie technologii pełnego, ekologicznego recyklingu statków i zagospodarowania wszystkich ich części składowych. Projekt daje możliwość zastosowania wielu zaawansowanych technologii opracowanych przez polskich naukowców z dziedzin pozornie luźno związanych z gospodarką morską oraz umiejętności i technologii posiadanych rzez stocznie i ich zaplecze badawczo – rozwojowe.
Przedstawiciele Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu od początku aktywnie partycypują w pracach Grupy Roboczej. Posiedzenie Grupy Roboczej otworzył prodziekan ds. nauki Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. dr hab. Marcin Hoffman.
Następnie przedstawiona została Informacja o aktualnej sytuacji w przemyśle stoczniowym w Polsce i na Świecie oraz dane dotyczące portfeli zamówień stoczni, globalnym stanie floty handlowej oraz trendach w zakresie zapotrzebowania na nowe statki oraz usługi recyklingu wycofywanych jednostek.
Omówiono także kwestie związane z wdrożeniem niezbędnego dla realizacji Zielonej Stoczni projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie pilotażowej linii technologicznej do recyklingu jednostek pływających z wykorzystaniem odzyskanych materiałów i czynników roboczych – Zakład Recyklingu Statków”.
Podczas posiedzenia przedstawione zostały też informacje na temat toczących się na forum Unii Europejskiej pracach dotyczących demontażu statków, w tym zagadnienia prawne kwalifikowania i przekazywania statków do zakładów recyklingu w różnych krajach.
Uczestnicy spotkania omówili również zagadnienie Innowacji i innowacyjności na przykładzie dobrych praktyk w zakresie współpracy nauki i przemysłu.

MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin