WARSZAWA: 21:47 | LONDYN 19:47 | NEW YORK 14:47 | TOKIO 04:47

Obfity koniec roku dla gdyńskiego portu

Dodano: 16 lis 2015, 18:15

Ostatni kwartał bieżącego roku jest dla portu w Gdyni szczególnie bogaty w wydarzenia wieńczące długie i kosztowne procesy inwestycyjne. 16 listopada nastąpiło uroczyste zamknięcie kolejnej inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. współfinansowanej ze środków unijnych. W budynku zabytkowego Dworca Morskiego w Gdyni, goszczącego w swych murach Muzeum Emigracji, odbyła się konferencja zamykająca projekt pn. „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia”.
Projekt o wartości całkowitej 90,5 mln zł otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 51 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ( umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-024/13-00 zawarta 30 grudnia 2013 r.).
Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się bliżej ze szczegółami zlokalizowanej w porcie wschodnim inwestycji. Obejmowała ona przebudowę odcinka Nabrzeża Szwedzkiego wraz z dostępem drogowo-kolejowym oraz infrastrukturą nadziemną i podziemną, jak również budowę instalacji odbierającej ścieki ze statków oraz przebudowę układu kolejowego (2 585 m.b. torów kolejowych) i nawierzchni drogowych od strony Nabrzeża Duńskiego. Przy Nabrzeżu Szwedzkim przebudowane zostały sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.
Zakres przedsięwzięcia w części hydrotechnicznej obejmował:

·przebudowę konstrukcji hydrotechnicznej Nabrzeża Szwedzkiego na długości 392,4m

·roboty czerpalne wzdłuż przebudowywanego odcinka nabrzeża do głębokości
-13,5 m (bez umocnienia dna)

·wybudowanie ścianki szczelnej do głębokości -15,5 m, co wraz z dalszym pogłębieniem kanału portowego umożliwi przyjmowanie większych jednostek przy nabrzeżu.

Infrastruktura wybudowana w ramach niniejszego projektu będzie przede wszystkim użytkowana dla przeładunków towarów masowych sypkich, w tym m.in. węgla, koksu, rudy, kruszywa, śruty czy zboża.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdynia w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez zwiększenie możliwości obsługi jednostek o większej pojemności, tj. do ok. 80.000 DWT przy zanurzeniu do 13 m oraz lepsze dostosowanie terminalu masowego do przewozów kolejowych. Służy ona także ochronie środowiska dzięki umożliwieniu większego udziału w przewozie ładunków gałęzi transportu przyjaznych środowisku oraz ograniczeniu przedostawania się zanieczyszczeń do wód portowych.
Wykonawcą dokumentacji projektowej inwestycji była gdańska firma PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp z o.o. Natomiast wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm: Korporacji Budowlanej Doraco z Gdańska oraz Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service ze Szczecina.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że roboty budowlane prowadzone były przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej obsługi statków (tj. bez wyłączania z eksploatacji nabrzeża), przez MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.
2015.07.03_fot. T. Urbaniak 006
2015.08.19_fot. T. Urbaniak 008
dw.morski-konf.n.szwedzkie 049
Tot. T. Urbaniak