WARSZAWA: 21:13 | LONDYN 19:13 | NEW YORK 14:13 | TOKIO 04:13

Ochrona brzegów morskich – inwestycja w dobro wspólne

Dodano: 27 kw. 2015, 18:48

27 kwietnia 2015 r., na zaproszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasza Bobina, wiceminister Dorota Pyć uczestniczyła w prezentacji zakończonych robót budowlanych, zrealizowanych w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie”.
Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych obejmowała przeprowadzenie działań związanych z ochroną brzegu morskiego na odcinku 4,5 km. W ramach projektu zbudowanych zostało 2,1 km opaski typu ciężkiego oraz 2,4 km opaski typu lekkiego. Koszt całkowity to 52,38 mln zł, z czego 44,48 mln zł to unijne dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko (oś priorytetowa II – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. – przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich). Beneficjentem projektu jest Urząd Morski w Słupsku.
Konstrukcje ochronne brzegu morskiego zabezpieczają nie tylko walory przyrodnicze na tym terenie, wydmy, roślinność oraz naturalne lęgowiska ptaków, ale również obiekty infrastruktury wojskowej o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania poligonu.
Wicko_Morskie_1
Wicko_Morskie_2
Fot. Urząd Morski w Słupsku
MIiR