WARSZAWA: 16:11 | LONDYN 14:11 | NEW YORK 09:11 | TOKIO 23:11

Odrzańska Droga Wodna – konferencja w Szczecinie

Dodano: 05 kw. 2018, 23:15

5.04. w Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się II konferencja konsultacyjna dla samorządów nadodrzańskich. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Program rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych”.
Gośćmi spotkania byli między innymi: minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, wojewoda zachodniopomorski Tomas Hinc, poseł na Sejm RP, Sylwester Chruszcz oraz prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Dariusz Słaboszewski.
Konferencja związana jest z pracami nad Programem rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Opracowanie Programu jest pierwszym etapem realizacji celów określonych w przyjętych przez Radę Ministrów w czerwcu 2016 roku założeniach do planów modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030.

Problemy żeglugi na Odrze, a właściwie jej braku, znane są od lat. Obecnie w miarę regularna żegluga odbywa się na odcinku od Szczecina do granicy z Niemcami, skąd dalej barki z węglem płyną do berlińskich elektrowni. Barki pływają również w okolicach Wrocławia, ale żegluga w środkowym biegu rzeki jest praktycznie niemożliwa.
Jak zauważył jeden z uczestników konferencji, jeszcze kilkadziesiąt lat temu możliwy był transport towarów Odrą z południa Polski do Szczecina, dziś w niektórych miejscach trudno przepłynąć nawet kajakiem. Teraz sytuacja ma się zmienić.
– Bieżący rok będzie dla Odrzańskiej Drogi Wodnej niezwykle ważny, między innymi ze względu na dokończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach. W kwietniu rozpocznie się grodzenie Odry, co już znacząco poprawi warunki żeglowności na Odrze – powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marek Gróbarczyk.
– Dzisiejsza konferencja zamyka dyskusje na temat modelu związanego z Odrzańską Drogą Wodną. Ustalamy wszelkie najistotniejsze kwestie związane ze stopniami wodnymi, spiętrzeniami, parametrami opartymi o najwyższą wodę żeglowną, co ma istotne znaczenie dla kosztów. Kolejnym etapem będzie wykonanie studium hydrotechnicznego, które pokaże konkretne rozwiązania konstrukcyjne dla poszczególnych stopni wodnych i odcinków żeglugowych – dodał Gróbarczyk.

O znaczeniu odrzańskiego szlaku wodnego dla portów w Szczecinie i Świnoujściu mówił prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Dariusz Słaboszewski.
– Modernizacja i rozbudowa Odrzańskiej Drogi Wodnej będzie miała bardzo istotny wpływ na rozwój portów w Szczecinie i Świnoujściu. Ale nie możemy zapominać, że działania związane z użeglownieniem Odry są bardzo ważne także dla takich portów jak Police czy Stepnica – powiedział Dariusz Słaboszewski, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

O naukowych aspektach związanych z programem modernizacji Odry mówił w swoim wystąpieniu rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, Wojciech Ślączka, który przypomniał, że pracownicy uczelni realizują różne projekty badawcze, których wyniki będą wykorzystane w pracach związanych z użeglownieniem rzeki.

O aspektach transportowych związanych z wykorzystaniem Odrzańskiej Drogi Wodnej mówił w swojej prezentacji mgr inż. Piotr Durajczyk z Akademii Morskiej w Szczecinie.
– Żegluga śródlądowa jest najbardziej ekologicznym rodzajem transportu. To rodzaj transportu, który jest najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego ze względu na relatywnie niski w stosunku do innych rodzajów transportu poziom hałasu, emisję zanieczyszczeń oraz ingerencję w środowisko. Żegluga śródlądowa to także bardzo bezpieczny środek transportu, choć ten aspekt w oczywisty sposób związany jest z koniecznością stałej modernizacji taboru – powiedział Piotr Durajczyk.
Właśnie na nowe rozwiązania związane z materiałami, które mogą być wykorzystywane do budowy kadłubów jednostek śródlądowych, mówiła dr Katarzyna Gawdzińska, która wskazała, że do budowy kadłubów jednostek pływających mogą być wykorzystywane innowacyjne wielowarstwowe kompozyty, które w porównaniu do kadłubów stalowych pozwalają na znaczne zmniejszenie ciężaru kadłuba, zwiększenie jego żywotności i bezpieczeństwa oraz ograniczenie nakładu prac związanych z konserwacją jednostek.
Uczestnicy spotkania podkreślali, że w dziedzinie wodnego transportu śródlądowego musimy nadrabiać wieloletnie opóźnienia. Dziś w naszym kraju transportem śródlądowym przewozi się zaledwie około 1% ładunków. W Niemczech i Czechach jest to kilkanaście procent, a w krajach Beneluxu aż 50%.
Organizatorem szczecińskiej konferencji było Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a partnerami – Akademia Morska w Szczecinie i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.Wojciech Sobecki

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin