WARSZAWA: 18:00 | LONDYN 16:00 | NEW YORK 11:00 | TOKIO 01:00

Opinia marszałka województwa zachodniopomorskiego w sprawie rybołówstwa

Dodano: 11 lut 2016, 14:51

Zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów wygłosił ważną opinię na temat konieczności uregulowania zbioru danych dotyczących rybołówstwa, który jest gromadzony przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę samorządów lokalnych i regionalnych w tym procesie. Opinia została przyjęta prawie jednogłośnie (jeden głos sprzeciwu) 10 lutego 2016 r.
Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz pełni także funkcję wiceprzewodniczącego w Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Komitetu Regionów.
– Rybołówstwo, wraz z sektorami ściśle związanymi jak choćby przetwórstwo rybne, stanowi istotny element ekonomicznego funkcjonowania społeczności w regionach nadmorskich i nie tylko. To często podstawowe miejsce pracy dla ich mieszkańców, ale także historia i kultura związana z wielowiekowymi tradycjami, element krajobrazu i atrakcji turystycznych – mówił w Brukseli marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
W swoim wystąpieniu marszałek kilkukrotnie podkreślał znaczenie władz lokalnych i regionalnych zarówno w procesie gromadzenia danych rybackich, jak i w procesie ich wykorzystywania. Przypomniał, że władze te pełnią bardzo istotną rolę we wdrażaniu rozporządzenia (WE) nr 508/2014, a więc dotyczącego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Marszałek zwrócił uwagę na konieczność ujednolicenia formatu danych naukowych, tak aby mogły być łatwo wykorzystywane przez samorządy lokalne i regionalne. Zaznaczył również ważność gromadzenia danych społeczno-ekonomicznych związanych z sektorem przetwórstwa rybnego.