WARSZAWA: 08:29 | LONDYN 06:29 | NEW YORK 01:29 | TOKIO 15:29

Oświadczenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.w sprawie Euro Eco Fuels Poland sp. z o.o.

Dodano: 31 mar 2017, 15:57

„Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA nie jest zainteresowany usunięciem firmy Euro Eco Fuels Poland z terenów będących pod zarządem ZMPSiŚ SA. Spółka stara się zgodnymi z prawem sposobami wyeliminować uciążliwość zapachową pozostającą w związku z działalnością zakładu firmy EEF usytuowanego przy ul. Kujota w Szczecinie, a odczuwalną przez podmioty gospodarcze i społeczeństwo, eliminując tym samym ryzyko jej negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi.
Z badań przeprowadzonych w okresie od 26 stycznia 2016 roku do 12 stycznia 2017 na zlecenie ZMPSiŚ SA przez akredytowane, niezależne laboratorium EKOANALITYKA (nr akredytacji AB 1207) wynika bezsprzecznie, że zakład EEF powoduje przekroczenia dopuszczalnych prawem norm zawartości benzenu w powietrzu, a wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
O wynikach powyższych badań ZMPSiŚ SA poinformował zarówno firmę EEF, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jak i Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego.
ZMPSiŚ SA podkreśla, iż wszelkie przeprowadzane przezeń czynności wynikają z troski o dobro lokalnej społeczności i przedsiębiorstw działających na terenie portu, a których powyższa uciążliwość odorowa dotyka. Wynikają także ze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
Rozumiemy zaistniały problem społeczny i biznesowy, z jakim spotkały się wszystkie strony. Staramy się go rozwiązać również w drodze dialogu z firmą EEF.”
Monika Woźniak-Lewandowska
Specjalista ds. komunikacji i PR
Dział Marketingu i Komunikacji