WARSZAWA: 17:40 | LONDYN 15:40 | NEW YORK 10:40 | TOKIO 00:40

Oświadczenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Dodano: 14 cze 2021, 12:56

Szanowni Państwo,

w związku z treścią artykułu pt. Prezes portu miał spółkę z osobą, której firma zaangażowała się w przetarg na budowę terminalu głębokowodnego autorstwa A. Kraśnickiego jr. opublikowanego w serwisie internetowym szczecin.wyborcza.pl w dniu 11 bm. ZMPSiŚ S.A. uprzejmie informuje, iż z najwyższym zdziwieniem przyjmuje przyjętą przez Redaktora artykułu praktykę, polegającą na formułowaniu bezpodstawnych twierdzeń lub nieuprawnionych tez wyłącznie na podstawie wyrywkowo zaprezentowanych faktów, jeszcze przed zapoznaniem się przez Autora artykułu z odpowiedzią ZMPSiŚ S.A. W związku z powyższym ZMPSiŚ S.A. informujemy jak następuje:
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Pan Krzysztof Urbaś i Pan Marek Prażmak działają w branży portowej łącznie od kilkudziesięciu lat. W trakcie swoich karier zawodowych aktywnie działali we wszystkich polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, wobec czego naturalne jest to, że znają osobiście znaczącą większość osób związanych z branżą portową, zarówno w Polsce, jak i w regionie Morza Bałtyckiego, a nawet co najmniej kilkaset osób na świecie – o ile ich biznesy w jakiś sposób dotyczą polskich portów. ZMPSiŚ S.A. nie dostrzega więc niczego nagannego w samym fakcie osobistej znajomości Panów Krzysztofa Urbasia, Marka Prażmaka i Jamesa Sutcliffe’a.
W powyższym kontekście należy uzupełnić przemilczane przez Pana informacje na temat Pana Jamesa Sutcliffe, który w polskich portach morskich nie jest osobą anonimową. ZMPSiŚ S.A. informuje, że Pan James Sutcliffe jest jednym z pomysłodawców, oraz był dyrektorem zarządzającym i jednym z pierwszych członków zarządu DCT GDAŃSK S.A., spółki prowadzącej głębokowodny terminal kontenerowy w Gdańsku. Jak być może Panu wiadomo, terminal kontenerowy DCT GDAŃSK S.A. stosunkowo szybko po rozpoczęciu działalności stał się największym terminalem kontenerowym w Polsce i jednym z największych terminali w Europie, zmieniając jednocześnie model obsługi kontenerów w basenie Morza Bałtyckiego oraz potwierdzając rację koncepcji stworzonej przez Pana Jamesa Sutcliffe. Wiele informacji na temat terminalu DCT GDAŃSK S.A., jego budowy oraz udziału Pana Jamesa Sutcliffe w tym przedsięwzięciu można również znaleźć w ogólnie dostępnych materiałach zamieszczonych w Internecie, jak np.:
https://gdansk.naszemiasto.pl/wielki-terminal-setki-miejsc-pracy/ar/c3-6259889
https://gk24.pl/chwile-z-zycia-pawla-adamowicza-w-tak-wielu-momentach-byl-z-nami-waznych-i-tych-zwyczajnych-codziennych-tak-wiele-zrobil/ga/13817887/zd/33337859
https://www.paih.gov.pl/nowosci/?id_news=693
Zaprezentowane przez Pana informacje wymagają również uzupełnienia w innej kwestii. PORT EVO Limited była firmą konsultingową, która została założona w roku 2011, początkowo dla potrzeb analiz związanych z projektem zewnętrznego terminalu kontenerowego w Gdyni, której jeden z wariantów jest obecnie realizowany. W tamtym czasie ani Pan Krzysztof Urbaś, ani Pan Marek Prażmak nie pracowali w żadnych spółkach powiązanych ze Skarbem Państwa, utrzymując się z własnej działalności gospodarczej. Obydwaj wymienieni w zdaniu poprzedzającym doradzali w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w wielu projektach dotyczących działalności lub rozwoju portów morskich i nowych inwestycji w takich portach zarówno w Polsce jak i Europie. Działalność PORT EVO Limited została zakończona na przełomie lat 2016/2017, a wniosek do brytyjskiego rejestru o wykreślenie tej spółki został złożony w lutym 2017 roku.
Jak się wydaje umknęły również Panu podstawowe informacje dotyczące postępowania prowadzonego aktualnie przez ZMPSiŚ S.A. w celu zawarcia umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego. Zasadnicze założenia tego postępowania, które ma charakter publiczny, otwarty, niedyskryminacyjny i bezwarunkowy jest prowadzone na podstawie procedury ustalającej z góry identyczne dla wszystkich zainteresowanych warunki udziału oraz kryteria oceny ofert, w sposób jednoznaczny i czytelny wskazują, że przyszły głębokowodny terminal kontenerowy w porcie morskim w Świnoujściu ma powstać na koszt i ryzyko podmiotu wyłonionego przez ZMPSiŚ S.A. w takim postępowaniu. Skarb Państwa lub ZMPSiŚ S.A. nie będą więc finansowały budowy tego terminalu, chociaż przedstawia Pan te fakty w sposób zgoła odmienny. Wobec powyższego bez komentarza pozostawiamy wymyślone przez Pana tezy do których zgodnie z Pańskim postulatem mielibyśmy się odnieść, albowiem zaprezentowane przez Pana tezy fałszywie lub w sposób niepełny przedstawiają podstawowe fakty.
Informujemy również (co nota bene zostało wielokrotnie upublicznione w ostatnich tygodniach), że w opisywanym przez Pana jako „…jedno z kluczowych postępowań z udziałem publicznego majątku…” prowadzonym przez ZMPSiŚ S.A., w którym została złożona oferta BALTIC GATEWAY Limited reprezentowanej przez Pana Jamesa Sutcliffe, oferta ta nie została przyjęta. Wobec powyższego podejmowane przez Pana próby wytworzenia atmosfery sensacji lub aferalnych konotacji nie mają żadnego związku z rzeczywistością. Gdyby jednak przyjąć wymyśloną przez Pana tezę zawartą w przesłanym zapytaniu, należałoby zakończyć ją konkluzją, iż jedynym efektem opisywanej przez Pana „…sytuacji w której prywatne, biznesowe i towarzyskie kontakty panów Sutclife, Prażmak, Urbaś mieszają się z ich relacjami na poziomie spółki skarbu państwa (ZMPSiŚ) i jednego z jej kluczowych postępowań z udziałem publicznego majątku…” jest nieprzyjęcie przez ZMPSiŚ S.A. oferty złożonej przez BALTIC GATEWAY Limited, którą reprezentował Pan James Sutcliffe.