WARSZAWA: 04:08 | LONDYN 02:08 | NEW YORK 21:08 | TOKIO 11:08

Oświadczenie Zarządu ZMPSiŚ SA

Dodano: 18 cze 2015, 15:48

W związku z ukazaniem się w dniu 18.06.2015 na stronach internetowych PAP depeszy pt. „NIK: polskim portom potrzebne dodatkowe inwestycje” , Zarząd Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oświadcza, iż depesza zawiera treści nieprawdziwe.
Po pierwsze: nieprawdą jest, że NIK w swoim raporcie stwierdził jakiekolwiek nieprawidłowości, które „mogły mieć związek z korupcją”. W treści wystąpienia pokontrolnego NIK-u (nazywanego jako Raport) nie ma podobnego stwierdzenia ani sugestii.
Po drugie: ostatni akapit został zacytowany w sposób sugerujący jakoby jego treść była częścią Raportu NIK, zaś w rzeczywistości niniejsze stwierdzenie ani jemu podobne nie występuje w Raporcie.
ZMPSiŚ SA dysponuje raportem NIK (Wystąpienie pokontrolne LSZ-4101-007-01/2014, P/14/031), który w ocenie ogólnej kontrolowanej działalności, mimo pewnych nieprawidłowości, ocenia pozytywnie gospodarkę finansową i inwestycyjną Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w latach 2012-2014.
Faktem jest, iż w przypadku jednego z wielu realizowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych, nastąpiło niedoszacowanie w wyliczeniu kubatury robót czerpalnych, których dopuścił się działający na zlecenie ZMPSiŚ SA projektant, w stosunku do którego złożone zostały już stosowne roszczenia.
Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w depeszy zawarte są wiadomości nieścisłe i nieprawdziwe, a ich publikacja skutkuje bezprawnym naruszeniem reputacji i wizerunku Spółki.
100_4515