WARSZAWA: 20:52 | LONDYN 18:52 | NEW YORK 13:52 | TOKIO 03:52

OT Logistics podsumowuje trzeci kwartał

Dodano: 17 lis 2015, 11:14

Jeden z liderów branży TSL w Europie Środkowej i największy operator portowy w Polsce utrzymał w trzecim kwartale wysoką rentowność. Jednocześnie Zarząd OT Logistics (OTL) prowadzi szeroko zakrojone działania optymalizacyjne w spółkach Grupy. OTL konsekwentnie pracuje również nad planami rozwoju projektów, w które zaangażowała się w minionych miesiącach: Porcie Morskim w Gdańsku, chorwackim porcie Luka Rijeka oraz przewoźniku kolejowym Landkol.
Skonsolidowane przychody wyniosły w trzech pierwszych kwartałach 554,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 610,9 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 43,1 mln zł wobec 47,7 mln zł w analogicznym okresie w poprzednim roku. Na poziomie netto Grupa Kapitałowa OT Logistics (GK OTL) wypracowała od stycznia do września 2015 r. 6,7 mln zł. W 2014 r. było to 14,2 mln zł.
W opisywanym okresie miały miejsce również istotne zdarzenia jednorazowe – związane m.in. z akwizycjami – których łączna wartość wyniosła na poziomie operacyjnym ok. 3,5 mln zł.
Jednocześnie Grupa utrzymała wysokie wskaźniki rentowności. Marża brutto na sprzedaży wyniosła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. 10,5 proc. i była wyższa o 0,6 p.p. niż rok wcześniej. Rentowność na poziomie EBITDA sięgnęła 6,3 proc. i była taka sama, jak w analogicznym okresie 2014 r. Na poziomie netto rentowność wyniosła 3,3 proc. i była o 0,1 p.p. niższa niż w minionym roku.
– Na wyniki OT Logistics w trzecim kwartale miało wpływ kilka obiektywnych czynników. Mieliśmy przede wszystkim do czynienia z suszą, która spowodowała istotne problemy z żeglownością na szlakach śródlądowych i wstrzymała realizację zakontraktowanych usług. Jednocześnie wciąż mamy do czynienia z problemami na globalnym rynku węgla i stali, co wpływa na wolumeny przewozów i przeładunków w portach – tłumaczy Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics. ─ Niemniej jednak, poprawie uległa sytuacja na Wschodzie. Nasz terminal na granicy z Ukrainą notuje coraz lepsze wyniki i przestał już obciążać finanse Grupy – dodaje Zbigniew Nowik.
Zarząd OT Logistics prowadzi szeroko zakrojone działania optymalizacyjne w spółkach wchodzących w skład Grupy.
– Prowadzimy intensywne działania, których celem jest podniesienie wyników operacyjnych Grupy. Konsolidujemy aktywności biznesowe i pogłębiamy synergie pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Zmianom poddawane są również struktury sprzedażowe. Jednocześnie trwa przegląd kontraktów z podwykonawcami. Wszystko to ma pozwolić na istotne ograniczenie kosztów OT Logistics – wyjaśnia Zbigniew Nowik.
W trzecim kwartale OTL brała udział w kilku istotnych transakcjach. W lipcu Spółka zakupiła za kwotę 61,2 mln zł akcje nowej emisji spółki Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji, stając się jej drugim co do wielkości – po chorwackim państwie – udziałowcem z 20,81 proc. akcji.
– Dopiero co została powołana nowa – pięcioosobowa – rada nadzorcza chorwackiej spółki. W jej skład wszedł Wiceprezes OT Logistics, Piotr Ambrozowicz. W najbliższych tygodniach rada będzie pracowała nad aktualizacją planów rozwoju portu – mówi Zbigniew Nowik. ─ Poprzez wymianę doświadczeń i zwiększanie wolumenów obrotu towarowego, chcemy wzmacniać rolę i znaczenie tego portu morskiego, a tym samym zwiększać potencjał całej Grupy Kapitałowej OT Logistics.
W sierpniu OTL zakupiła 100 proc. udziałów w polskiej kolejowej spółce Landkol, która specjalizuje się w przewozie kruszyw oraz towarów masowych. Inwestycja pozwoli na rozszerzenie oferty przewozów kolejowych, realizowanych dotychczas w oparciu o stałą współpracę z zewnętrznymi operatorami.
We wrześniu Spółka sfinalizowała umowę 30-letniej dzierżawy nieruchomości na terenie Portu Gdańsk. OTL planuje zrealizować na tym obszarze istotną inwestycję – budowę największego w regionie portu specjalizującego się w obsłudze towarów agro, tj. zbóż i pasz.
logo_OT_logistics
OT LOGISTICS S.A. jest polską spółką z branży TSL, która w przyszłym roku obchodzić będzie 70-tą rocznicę powstania. W 2014 r. Grupa OT LOGISTICS S.A. osiągnęła obroty ok. 200 mln euro. Od 2013 r. jest spółką publiczną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównymi udziałowcami spółki są fundusze emerytalne (Met Life, Allianz) oraz polski fundusz Mistral.
OT LOGISTICS jest największym operatorem portowym w Polsce i jednym z największych na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego w zakresie dry bulk cargo i general cargo. Ponadto jest największą firmą w transporcie śródlądowym w Niemczech Wschodnich i Polsce. Uzupełnieniem jej działalności jest spedycja, a główną rolę w tym zakresie odgrywa multi-spedytor ze 157-letnią tradycją C. Hartwig Gdynia S.A., którego główną specjalizacją są kontenery.
Podstawowy obszar działalności OT LOGISTICS to region Morza Bałtyckiego, Niemcy, Belgia, Holandia, Austria oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej (głównie Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).