WARSZAWA: 18:39 | LONDYN 16:39 | NEW YORK 11:39 | TOKIO 01:39

„Partnerstwo dla wody”

Dodano: 29 sty 2015, 13:50

28 stycznia br. gdański port ponownie odwiedziła holenderska delegacja architektów z firmy KuiperCompagnons B.V., której towarzyszyli przedstawiciele referatu rewitalizacji Urzędu Miasta w Gdańsku. Na spotkaniu z prezes Zarządu ZMPG SA Dorotą Raben omawiano zagadnienia związane ze Strategią Rozwoju Terenów Nadwodnych Miasta Gdańska oraz portu, będącej rocznym efektem współpracy Miasta Gdańska ze stroną holenderską w ramach programu „Partnerstwo dla wody”, w której uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA.

Holenderscy specjaliści od bezpieczeństwa wodnego i planowania przestrzennego, zaprezentowali sprawdzone w Holandii rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym poruszyli zagadnienia dotyczące sposobów synchronizacji rozwoju gospodarczego i środowiskowego miasta z bezpieczeństwem przeciw zalewowym.

Podczas spotkania, Mark Niesten – Dyrektor Regionalny firmy KuiperCompagnons B.V. – zaprezentował dotychczasowe wyniki prac nad Strategią, w której tereny portowe objęte zostały szczególną uwagą.

Spotkanie było również okazją do omówienia portowego projektu zainicjowanego przed rokiem – Estetyzacja Portu Gdańsk – który ma na celu stworzenie koncepcji uporządkowania eksploatowanych nabrzeży i zagospodarowania wolnych przestrzeni portowych , co wpisuje się częściowo w program „Partnerstwo dla wody”.
Ze względu na jego atrakcyjność oraz wymierne efekty dla rozwoju gospodarczego oraz ochrony środowiska, ZMPG SA wyraziło chęć kontynuacji współpracy z zachodnimi partnerami. Podobną deklarację złożyli przedstawiciele holenderskiej delegacji.
5s

7s

9s

informacja i zdjęcia: Port Gdańsk