WARSZAWA: 19:56 | LONDYN 17:56 | NEW YORK 12:56 | TOKIO 02:56

Pat w sprawie sprzedaży PGE

Dodano: 25 sie 2015, 14:08

Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał decyzję, zakazującą sprzedaży akcji spółki Port Gdański Eksploatacja, udzielając w ten sposób zabezpieczenia roszczenia powodowi Mariner Capital Limited w St. Julian z siedzibą na Malcie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Może to jednak potrwać kilka lat.
Maltańska grupa Mariner Capital Limited nie pogodziła się z decyzją Ministerstwa Skarbu Państwa – jako właściciela portowych terenów, który zakwestionował wyniki zakończonego 26 czerwca br. przetargu na sprzedaż akcji PGE, a Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. przetarg unieważnił i zapowiedział powtórne postępowanie. W poprzednim przetargu o prawo kupna jednej z głównych spółek eksploatacyjnych gdańskiego portu ubiegało się również konsorcjum PKP Cargo i Węglokoksu.
Zdaniem prawników, decyzja sądu wiąże ręce ZMPG, ponieważ nie może on ani sprzedać, ani obciążać akcji poprzez ich zastawianie czy ustanawianie praw osób trzecich. To może utrudnić rozwój spółki Port Gdański Eksploatacja i prowadzenie przez nią kolejnych inwestycji, co z kolei może spowodować osłabienie jej kondycji.
Monika Wszeborowska Dyrektor Biura Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w wydanym krótkim oświadczeniu stwierdza, że „ ZMPG S.A. uważa roszczenie MARINER CAPITAL LIMITED za bezpodstawne. Spółka ZMPG S.A. wniosła zażalenie na postanowienie Sądu o udzieleniu MARINER CAPITAL LIMITED zabezpieczenia (postanowienie o zabezpieczeniu jest nieprawomocne).
Oczywiście, Zarząd ZMPG S.A. zamierza podjąć działania, które doprowadzą do zbycia posiadanych przez ZMPG S.A. akcji w kapitale zakładowym PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA S.A., do czego spółka ZMPG S.A. jest zobowiązana na mocy ustawy. Prowadzenie takich działań jest naturalnie uzależnione od przebiegu i wyników procesu, wszczętego przez MARINER CAPITAL LIMITED.”
Port gdański z lotu ptaka