WARSZAWA: 00:45 | LONDYN 22:45 | NEW YORK 17:45 | TOKIO 07:45

PGNiG utrzymuje stabilny wzrost w I półroczu 2017 r.

Dodano: 18 sie 2017, 9:20

Po 6 miesiącach 2017 r. Grupa Kapitałowa PGNiG zanotowała o około 15% większy wolumen sprzedaży gazu klientom zewnętrznym w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. Grupa wypracowała także większy o 65% zysk netto, osiągając poziom prawie 2,1 mld zł. EBITDA Grupy w pierwszej połowie roku wyniosła prawie 4,2 mld zł, co przełożyło się na 33% wzrost r/r. W 2017 r. wyniki finansowe I półrocza nie są obciążone znaczącymi odpisami aktualizującymi, które pomniejszyły EBITDA Grupy w analogicznym okresie 2016 r. o ponad 550 mln zł.
W samym drugim kwartale 2017 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zanotowało EBITDA na poziomie 1,4 mld zł. To prawie dwukrotny wzrost (91%) w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku, w którym dokonano odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe na łączną kwotę 725 mln zł. W ostatnich trzech miesiącach Spółka osiągnęła także większe o 12% przychody ze sprzedaży ogółem, osiągając poziom ponad 7,2 mld zł.
– W drugim kwartale odnotowaliśmy wyniki zgodne z założeniami nowej Strategii GK PGNiG na lata 2017-2022, którą ogłosiliśmy w marcu. Utrzymujemy stabilne tempo rozwoju. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich segmentach – podkreślił Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Podpisaliśmy kilka strategicznych kontraktów, kontynuujemy eksport gazu na Ukrainę, odebraliśmy pierwszą dostawę LNG z USA i jesteśmy coraz bliżej realizacji projektu Korytarza Norweskiego. Dzięki temu systematycznie wzmacniamy naszą pozycję na międzynarodowym rynku gazu – dodał.

Poszukiwanie i Wydobycie – wzrost przychodów przy stabilnych wolumenach

W drugim kwartale 2017 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odnotowało w wzrost przychodów ze sprzedaży gazu w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie o 67 mln zł (10%) r/r. Jednocześnie mimo spadku wolumenu sprzedaży ropy naftowej i kondensatu w tym okresie, Spółka osiągnęła o 5 mln zł większy przychód ze sprzedaży tych produktów niż w analogicznym okresie 2016 r. Oczyszczona o wpływ odpisów na rzeczowe aktywa trwałe EBITDA tego segmentu wzrosła o 8% – z 726 mln zł w drugim kwartale ubiegłego roku do 785 mln zł w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Obrót i Magazynowanie – przychód ze sprzedaży większy o 12% na skutek większej ilości sprzedanego gazu

W stosunku do drugiego kwartału w zeszłym roku Grupa zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie o 675 mln zł. Osiągnęły one pułap 5,4 mld zł. Na tak dobry wynik złożyły się wyższe ceny surowca oraz większy wolumen sprzedaży, w szczególności do odbiorców domowych i przemysłowych, zarówno w obrocie detalicznym, jak i hurtowym.

Dystrybucja – nowe przyłącza i niska temperatura zapewniły większe przychody

Grupa zanotowała wzrost dystrybuowanego gazu r/r o 19% osiągając poziom 2,4 mld m3. Duży wpływ na wynik segmentu miały nowe przyłącza oraz niższa temperatura niż rok temu w drugim kwartale. Tym samym przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej były wyższe o 92 mln PLN r/r (10%).

Wytwarzanie – wzrost EBITDA o 95%

W drugim kwartale 2017 r. PGNiG zanotowało w segmencie Wytwarzanie wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła r/r o 21% do poziomu 231 mln zł. EBITDA osiągnęła pułap 171 mln zł, co przekłada się na 95% wzrost. Na dobre wyniki segmentu istotny wpływ miały zrealizowane w 2016 r. akwizycje PEC i SEJ (obecnie PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa) oraz wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej o ponad 25%.

Podsumowanie najważniejszych działań GK PGNiG w I połowie 2017 roku

Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu do Polski

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo systematycznie realizuje strategię dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. W czerwcu br. Spółka odebrała w Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu pierwszą dostawę amerykańskiego LNG do Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka nie wyklucza kolejnych umów na dostawy gazu skroplonego z USA.

Jeszcze w pierwszym kwartale PGNiG podpisało z Qatargas Umowę Dodatkową do obowiązującej Umowy Długoterminowej. Jeden z największych producentów LNG na świecie zwiększy w latach 2018-2020 wolumen dostaw skroplonego gazu ziemnego do Polski łącznie do 2,9 mld m³ rocznie, a w kolejnych latach obowiązywania umowy – 2,7 mld m3 rocznie.

Nowe kontrakty handlowe GK PGNiG

W czerwcu br. PGNiG SA zawarło z Grupą Azoty SA oraz jej spółkami zależnymi umowy na sprzedaż gazu ziemnego od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. z opcją przedłużenia na kolejne dwa lata. Firma podpisała też długoterminową umowę na dostawy gazu dla grupy ArcelorMittal w Polsce. Wolumen dostaw w ramach kontraktu może wynieść łącznie ok. 1,6 mld m³, a wartość umowy osiągnąć ok. 1,4 mld zł.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło także umowy na eksport gazu za granicę. W wyniku wygranego przetargu we współpracy z ERU Trading PGNiG dostarczy w 2017 r. 218 mln m3 gazu do ukraińskiego operatora sieci przesyłowych i magazynów Ukrtransgaz.

Eksploatacja nowych złóż gazu
Pod koniec czerwca rozpoczęło się wydobycie ze złoża Gina Krog zlokalizowanego na Morzu Północnym. PGNiG Upstream Norway jest jednym z czterech partnerów konsorcjum operującym na tym złożu.
PGNiG odkryło także dwa nowe złoża w Wielkopolsce. Pierwsze z nich znajduje się w okolicach Środy Wielkopolskiej i zostało odnalezione we współpracy z Grupą ORLEN. Po raz pierwszy w zachodniej Polsce geolodzy zastosowali technologię wierceń horyzontalnych w znajdującym się tam piaskowcu.
PGNiG dokonało także odkrycia złoża gazu na terenie gminy Rokietnica. Sukcesem zakończyło się wiercenie otworu poszukiwawczego Rokietnica 5H na koncesji Pniewy – Stęszew, na której PGNiG SA jest samodzielnym operatorem prac.
Źródło PGNiG