WARSZAWA: 21:16 | LONDYN 19:16 | NEW YORK 14:16 | TOKIO 04:16

PGNiG z nową koncesją na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Dodano: 19 maj 2016, 14:58

– Nasza spółka PGNiG Upstream International otrzymała udziały w jednej z koncesji poszukiwawczej, zlokalizowanej w Norwegii na szelfie Morza Barentsa. – poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak, podczas EuropejskiegoKongresu Gospodarczego w Katowicach.
– Przyznanie koncesji przez rząd norweski, biorąc pod uwagę dużą konkurencję 25 spółek naftowych, jest potwierdzeniem rosnącej pozycji PGNiG UI w poszukiwaniach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – powiedział prezes Piotr Woźniak. – Zwłaszcza, że wśród głównych kryteriów oceny wniosków koncesyjnych
były wykonane przez PGNiG badania geologiczne oraz koncepcja zagospodarowania potencjalnych złóż – zaznaczył prezes PGNiG. Podkreślił, że dzięki nowej koncesji zwiększa się potencjał poszukiwawczo – wydobywczy PGNiG. – To także kolejny argument za budową połączenia gazowego z naszymi norweskimi złożami – dodał prezes Woźniak.
18 maja 2016 roku, w ramach 23-ciej rundy koncesyjnej, rząd norweski przydzielił 13-stu wybranym firmom naftowym udziały w 10 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych, zlokalizowanych na szelfie Morza Barentsa.
Koncesja PL 856, w której PGNiG UI przyznano 25 proc. udziałów, znajduje się w odległości około 120 km na północ od wybrzeża Norwegii. Operatorem tej koncesji i posiadaczem 75 proc. udziałów została firma Capricorn Norge AS (Cairn), posiadająca duże oświadczenie poszukiwawcze w zachodniej Grenlandii.
Udziałowcy mają dwa lata na reprocesing danych sejsmicznych oraz wykonanie stosownych analiz geologicznych i geofizycznych. Ich celem będzie dokładne oszacowanie potencjału naftowego przyznanej koncesji. Po tym okresie zostanie podjęta decyzja o wierceniu otworu poszukiwawczego lub zwolnieniu koncesji bez wykonywania wierceń (Drill or Drop decision). Rundy koncesyjne organizowane są przez rząd norweski co 2-3 lata w nowych obszarach poszukiwawczych. Aktualnie PGNiG UI posiada udziały w 19 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych, zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W portfelu aktywów PGNiG UI znajdują się koncesje obejmujące udziały w 4 złożach produkcyjnych – Skarv, Vilje,
Vale i Morvin, w 2 złożach będących w fazie zagospodarowania – Snadd i Gina Krog oraz w 10 projektach poszukiwawczych.