WARSZAWA: 23:54 | LONDYN 21:54 | NEW YORK 16:54 | TOKIO 06:54

Pieniądze na kolej do portów

Dodano: 04 lip 2017, 19:59

4 lipca w obecności wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego, wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz wiceministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorza Witkowskiego na nabrzeżu Rumuńskim szczecińskiego portu uroczyście podpisano umowę, która realizowana będzie w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”. Stronami umowy są: CUPT, PKP PLK oraz ZMPSiŚ SA.
Celem inwestycji jest usprawnienie dostępu kolejowego do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Dzisiaj udział ładunków obsługiwanych w zespole portów Szczecin-Świnoujście z wykorzystaniem kolei stanowi 34%. W wyniku usprawnienia połączeń kolejowych prowadzących do portów jak i modernizacji infrastruktury kolejowej znajdującej się na terenach portowych, udział transportu kolejowego stopniowo będzie się zwiększał.
Celem projektu jest przede wszystkim o likwidacja tzw. wąskich gardeł, zwiększenie przepustowości linii, skrócenie czasu dowozu i odwozu ładunków w relacji z portami, a także zapewnienie jak najwyższej punktualności kolejowych połączeń towarowych.
W Szczecinie projekt obejmuje budowę wiaduktu nad ulicą Gdańską, przebudowę mostu kolejowego nad rzeką Parnicą, elektryfikację dojazdu do Parku Wrocławskiego, modernizację układu kolejowego w rejonie Parku Wrocławskiego (tory, urządzenia sterowania ruchem) i terminalu kontenerowego w sposób umożliwiający bezpośredni wjazd i wyjazd z wykorzystaniem trakcji elektrycznej oraz modernizację torów kolejowych pomiędzy stacją Szczecin Port Centralny, a nabrzeżami w rejonie przeładunków masowych w porcie w Szczecinie.
W Świnoujściu dobudowany zostanie drugi tor na odcinku ok. 1,5 km między stacjami Świnoujście SiA – Świnoujście SiB w celu zwiększenia zdolności przepustowej między stacją osobową i towarową oraz poprawy stanu infrastruktury kolejowej w rejonie stacji towarowej Świnoujście SiB (m.in. modernizacja układu torowego oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym). Celem inwestycji jest również skrócenie czasu obsługi wagonów kolejowych, a także budowa torów zdawczo-odbiorczych na terenie terminalu promowego.
Szacunkowy koszt inwestycji przekracza 655 mln złotych, udział ZMPSiŚ S.A. to blisko 34 mln zł. Termin realizacji obejmuje lata 2018-2020. Zakładane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85%.
ZMPSiŚ S.A.