WARSZAWA: 11:11 | LONDYN 09:11 | NEW YORK 04:11 | TOKIO 18:11

Pierwsze w kraju uprawnienia habilitacyjne na Wydziale Nawigacyjnym dla Akademii Morskiej w Szczecinie

Dodano: 18 lut 2015, 7:15

Wydział Nawigacyjny szczecińskiej Akademii Morskiej zdobył prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie transport. Jest tym samym pierwszym w kraju Wydziałem Nawigacyjnym z tymi uprawnieniami. Oprócz szczecińskiej uczelni, kształcenie na takim wydziale prowadzą jeszcze Akademia Morska w Gdyni i Akademia Marynarki Wojennej.
Prawa habilitacyjne w obszarze nauki techniczne, dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie transport wydział otrzymał decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 26 stycznia bieżącego roku. Wniosek o nadanie uprawnień złożony został w maju ubiegłego roku. Otrzymanie praw habilitacyjnych to wyraz uznania dla dorobku Wydziału Nawigacyjnego i osiągnięć naszej kadry. To także potwierdzenie potencjału naukowo-badawczego zespołu. Jesteśmy z tego bardzo dumni, z pewnością podnosi to rangę wydziału i daje nam motywację do dalszej pracy – mówi dziekan wydziału dr inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk.
Do tej pory wydział posiadał prawa do nadawania stopnia doktora w dziedzinie transport oraz geodezja i kartografia. Tym samym miał prawo do prowadzenia studiów doktoranckich w wymienionych dyscyplinach. Teraz ma pełne prawa akademickie, co umożliwia mu nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu profesora (do tej pory wnioski o nadanie tytułu profesora pracownikom Wydziału Nawigacyjnego kierowane były na inne uczelnie).
Wydział Nawigacyjny szczecińskiej Akademii Morskiej jest tym samym czwartym wydziałem w kraju z uprawnieniami habilitacyjnymi w dyscyplinie transport (obok Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej).
Na Wydziale Nawigacyjnym studiuje około 1960 studentów. To duży i renomowany wydział, bardzo dobrze wyposażony w aparaturę, laboratoria i symulatory oraz posiadający możliwość korzystania ze statku szkolnego „Nawigator XXI”, na którym studenci odbywają praktyki. Kształcenie studentów odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: nawigacja, transport, geodezja i kartografia oraz informatyka. Wiedza zawodowa i kompetencje absolwentów kierunku nawigacja odpowiadają standardom zawartym w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach
w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), dzięki czemu po odbyciu odpowiedniej praktyki morskiej mogą uzyskać międzynarodowe uprawnienia do pełnienia funkcji oficerskich w dziale pokładowym na statkach morskich. Są także zatrudniani w różnych działach gospodarki morskiej, przez armatorów, w administracji morskiej, instytucjach nadzorujących  budowę i eksploatację statków, portach, przez spedytorów  i innych.
Kształcenie prowadzi kadra o bardzo dobrych naukowych i morskich kwalifikacjach,
licząca 105 nauczycieli akademickich, którzy oprócz działalności dydaktycznej prowadzą badania naukowe, głównie w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, inżynierii ruchu morskiego, automatyzacji nawigacji i optymalizacji żeglugowej tras oceanicznych.

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin