WARSZAWA: 00:29 | LONDYN 22:29 | NEW YORK 17:29 | TOKIO 07:29

Pierwszy kwartał w gdyńskim porcie

Dodano: 21 kw. 2016, 22:53

W pierwszym kwartale 2016 roku przeładunki w Porcie Gdynia, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zmalały o 6,0 % do poziomu 4,72 mln ton.
Spadki odnotowano w kilku grupach ładunkowych. Przeładunek węgla zmalał o 5,4%. Jest to efekt zarówno obniżonego importu, jak też niskiego poziomu cen tego surowca na światowych rynkach wpływających na opłacalność eksportu polskiego węgla. Największe spadki procentowe odnotowano w grupie inne masowe oraz zboże. Z kolei spadek przeładunków drobnicy (- 5,8 %) jest konsekwencją utraty części kontenerów na rzecz DCT Gdańsk. Warto jednak podkreślić wzrost przeładunków drobnicy konwencjonalnej.
Z głównych gdyńskim terminali przeładunkowych wzrost obrotów ładunkowych odnotował jedynie OT Port Gdynia ( łącznie o 143,4 tys. ton we wszystkich grupach ładunkowych) a także armator Stena Line (o 64,9 tys. ton).
W pierwszym kwartale nastąpił wzrost liczby zawinięć statków do gdyńskich nabrzeży – o 24 wejścia do portu.

Przeładunki w porcie Gdynia
za okres styczeń – marzec
w latach 2015/2016
w tys. ton

tabela1