WARSZAWA: 06:15 | LONDYN 04:15 | NEW YORK 23:15 | TOKIO 13:15

Pierwszy miesiąc 2016 roku w portach w Szczecinie i Świnoujściu

Dodano: 02 mar 2016, 23:40

W pierwszym miesiącu bieżącego roku obroty towarowe zrealizowane w portach w Szczecinie i Świnoujściu na nabrzeżach administrowanych przez ZMPSiŚ S.A. były o 1,4% niższe niż w styczniu 2015 roku. Ogółem w styczniu bieżącego roku przeładowano 1 865,7 tys. ton ładunków (w roku 2015 było to 1 892 tys. ton). Największe spadki odnotowano w obrotach zbóż – z poziomu 156,9 tys. ton w styczniu 2015 roku do 87,9 tys. ton w pierwszym miesiącu bieżącego roku. Oznacza to spadek o 44%. Spadek odnotowano także w grupie towarowej określanej jako tzw. „inne masowe”. W tej grupie ładunków w porównaniu do stycznia ubiegłego roku przeładunki spadły o 29,1%, osiągając poziom 225,6 tys. ton. Nieznacznie, bo o 6%, zmniejszyły się obroty rudy, które w styczniu ubiegłego roku wynosiły 245,2 tys. ton, a w styczniu bieżącego roku zamknęły się wielkością 230,4 tys. ton. Spadły także przeładunki ropy i jej przetworów oraz drewna, ale te grupy ładunkowe nie odgrywają znaczącej roli w obrotach portów w Szczecinie i Świnoujściu.
Bardzo znacząco, bo aż o 50,5%, wzrosły przeładunki węgla – z poziomu 170,3 tys. ton ton w styczniu 2015 roku aż do 256,3 tys. ton w pierwszym miesiącu roku 2016. O 8,6% wzrosły przeładunki drobnicy, osiągając wielkość 909,9 tys. ton. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w porównaniu do stycznia ubiegłego roku o ponad 10% wzrosły obroty drobnicy promowej.
O 7 % spadły przeładunki kontenerów – z 7 842 TEU w styczniu 2015 roku do 7 294 TEU w styczniu bieżącego roku.