WARSZAWA: 12:23 | LONDYN 10:23 | NEW YORK 05:23 | TOKIO 19:23

Piraci nadal atakują statki w Zatoce Gwinejskiej

Dodano: 02 lip 2017, 20:31

Z raportu przedstawionego przez International Maritime Bureau (IMB) wynika, że w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku doszło do 33 prób przejęcia statków przez piratów, a w pięciu przypadkach jednostki zostały ostrzelane. Większość ataków miała miejsce w Zatoce Gwinejskiej.
-Sytuacja w Zatoce Gwinejskiej powoduje poważne obawy, co do bezpieczeństwa marynarzy pracujących na jednostkach w tym rejonie świata.
Problemy związane z bezpieczeństwem mają również bezpośredni wpływ na pogorszenie sytuacji portów, co zwiększa koszty wymiany towarowej.
Działalność biznesowa w tym rejonie świata obarczona jest coraz większym ryzykiem – powiedział Patrick Verhoeven, sekretarz generalny European Community Shipowners Associations (ECSA).