WARSZAWA: 00:44 | LONDYN 22:44 | NEW YORK 17:44 | TOKIO 07:44

Po trzech kwartałach 2022 – porty Szczecin i Świnoujście z dodatnim wynikiem przeładunków

Dodano: 19 paź 2022, 20:45

Jak informuje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ SA, zespół portów Szczecin-Świnoujście podsumował przeładunki po trzech kwartałach bieżącego roku. Przez 9 miesięcy przeładowano o 7,5% więcej ładunków niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od stycznia do września operatorzy portowi obsłużyli prawie 26,7 mln ton ładunków.

W portach było więcej rudy o 30%, paliw o 31,5% i gazu LNG aż o 41% oraz węgla o 22%. Do końca września terminal LNG w Świnoujściu obsłużył 39 statków z gazem (w tym samym czasie ubiegłego roku było ich 26) wzrost jest więc znaczący.
Mniej niż w ubiegłym roku przeładowano zbóż -8,7%, drobnicy -2% drobnicy promowej -1,3% oraz kontenerów – 15,4%.
wrzesień bieżącego roku był dla obu portów o 13,7%. lepszy aniżeli wrzesień 2021 roku. W zestawieniu miesięcznym przeładunki węgla były aż o 191,2% wyższe, inne masowe +46,1%, paliwa +36,5% oraz gaz LNG +71,7%.

Port

Zarząd portu prognozuje, że tegoroczne wyniki przeładunkowe powinny być o ok. 10% wyższe niż wynik wypracowany w 2021 roku.

ZMPSiŚ podejmuje działania ukierunkowane na stały rozwój portów, stwarzając warunki i możliwości do obsługi większej ilości ładunków. Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większej ilości ładunków aniżeli obecnie.
Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Rozbudowywany jest terminal LNG w Świnoujściu poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem.
Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu oraz zlokalizowany w świnoujskim porcie terminal instalacyjny do obsługi morskich farm wiatrowych.