WARSZAWA: 21:53 | LONDYN 19:53 | NEW YORK 14:53 | TOKIO 04:53

Po trzech kwartałach porty Szczecin i Świnoujście z dodatnim wynikiem

Dodano: 12 paź 2021, 6:28

Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście opublikował najnowsze dane za trzy kwartały 2021 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. w portach Szczecin-Świnoujście spółki przeładunkowe obsłużyły o 8,3% więcej ładunków w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.
Wzrosty zauważalne są w niemal wszystkich grupach towarowych. Co istotne towarów jest więcej w porównaniu do okresu sprzed pandemii, a więc 2019 roku. W tym przypadku porty są na plusie o 2%.

Najlepszy wynik pod względem obsłużonej ilości notuje ruda. W tym roku przeładowano o 29% więcej tego surowca niż w pierwszych trzech kwartałach roku 2020. Drugie miejsce pod względem dynamiki wzrostu z wynikiem +11% w porównaniu do roku poprzedniego przypada drobnicy, w tym drobnica promowa +13% proc. Podium zamykają węgiel i kontenery notując tegoroczny wynik lepszy o odpowiednio 6,6% i 6,1% w porównaniu do ubiegłego roku.
Po trzech kwartałach tego roku w porównaniu do roku 2020 na plusie są także paliwa – wzrost o 4% oraz zboża wzrost o 3,6%.
Jedyną grupą towarową, w której przeładowano nieco mniej ładunków aniżeli przed rokiem są inne masowe. Tutaj nastąpił spadek o 5% wobec roku 2020.

Zarząd portu przewiduje, że bieżący rok zakończy wynikiem zbliżonym do przeładunków sprzed pandemii, czyli z roku 2019. Wówczas obydwa porty zakończyły rok wielkością ponad 32 mln ton obsłużonych ładunków. Jednak szacunki są ostrożnie, doświadczenia związane z pandemią pokazały jak rynek może być nieprzewidywalny. Choć z drugiej strony dane przeładunkowe za 2020 pokazały, że porty poradziły sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze, co potwierdzają również dane za trzy kwartały 2021 roku. Okres pandemii dowiódł jak ważne są porty dla gospodarki kraju i  regionu. W tym wymagającym okresie nie było ani jednego dnia przestoju w portach. Pozostały one w pełni operacyjne, świadcząc nieprzerwanie usługi swoim klientom.

Utrzymaniu wzrostowego trendu ilości obsługiwanych ładunków w portach służą także inwestycje podejmowane przez Zarząd Portu, który stał się jednym z największych inwestorów w regionie. Dzięki obecnie realizowanym inwestycjom porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie, po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki kolejnej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem. Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu.

Ports

Źródło; ZMPSiŚ SA