WARSZAWA: 16:16 | LONDYN 14:16 | NEW YORK 09:16 | TOKIO 23:16

Podsumowanie roku w Porcie Gdynia

Dodano: 24 gru 2016, 11:56

Jedenaście miesięcy 2016 roku Port Gdynia zamknął przeładunkami na poziomie 17,74 mln ton, co oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przeładunki w samym miesiącu listopadzie zamknęły się wynikiem o 36,1% lepszym niż w listopadzie 2015 roku.
Zwiększenie obrotów, w stosunku do okresu styczeń – listopad 2015r., nastąpiło w 5 z 6 grup ładunkowych. Największą dynamikę wzrostu przeładunków (+229,7%) odnotowano w grupie „ropa i przetwory naftowe” ( z 364,7 tys. ton w 2015 do 1.202,4 tys. ton w 2016r.). Zwiększenie obrotów nastąpiło również w grupie „węgiel i koks”, gdzie przeładowano 1.329,6 tys. ton (+ 11,5%), a w pozostałych grupach ładunkowych, tj. zboże, drewno oraz drobnica, wyniosło ono odpowiednio: +9,4% (+ 314,6 tys. ton), + 6,5% (+ 3,7 tys. ton) oraz + 0,3% (+ 36,2 tys. ton). Spadek odnotowano w grupie: inne masowe – 17,1% (- 207,7 tys. ton) oraz w przeładunkach drobnicy skonteneryzowanej – 8% ( – 53,3 tys. TEU). Podjęty program dostosowywania parametrów infrastruktury portu do prognozowanych wielkości i typów statków – w ślad za tym – możliwość przyjmowania w Gdyni największych statków kontenerowych pozwolą gdyńskiemu portowi uzyskać pozycję drugiego w Polsce głębokowodnego portu kontenerowego.
W porównaniu z rokiem 2015 – w którym statki pasażerskie różnych bander zawijały do gdyńskiego portu 45 razy, tegoroczny sezon przyniósł więcej – bo 50 wizyt tego typu jednostek. Wzrosła również liczba przybyłych na ich pokładach pasażerów – z niemal 72 tysięcy gości w roku ubiegłym do niemal 82 tysięcy gości w mijającym sezonie 2016.
Mijający rok Port Gdynia zamknie ponad 3.500 zawinięciami. Największym odwiedzającym port statkiem ( pod kątem pojemności brutto) okazał się jeden ze statków pasażerskich – Costa Pacifica o poj. 114 500 GT. Statkiem z największym ładunkiem był Brave Haralambos – z 78.967 tonami węgla w imporcie.
Wszystko wskazuje na to, że w 2016 roku wielkość przeładunków w gdyńskim porcie przekroczy poziom 19 mln ton i będzie to najprawdopodobniej drugi wynik w historii portu obchodzącego w przyszłym roku swój jubileusz 95-lecia.
1612200
Fot. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.