WARSZAWA: 08:14 | LONDYN 06:14 | NEW YORK 01:14 | TOKIO 15:14

Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I

Dodano: 01 sie 2016, 9:10

Ostatni krok do uruchomienia najważniejszej inwestycji w Porcie Gdynia.

28 lipca br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. rozpoczął drugi etap postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych inwestycji pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I”.
Zaproszenie do składania ofert skierowano do pięciu podmiotów, które spełniły warunki udziału w postępowaniu i uzyskały największą liczbę punktów. Postępowanie przetargowe rozpoczęte zostało poprzez ogłoszenie o zamówieniu, zamieszczone 26 marca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (pod numerem 2016/S 061-105735). Otwarcie ostatecznych ofert cenowych nastąpi 26 sierpnia br. o godzinie 11:30 w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Rotterdamskiej 9. Szczegółowy przebieg postępowania przetargowego można prześledzić na stronie internetowej www.port.gdynia.pl.
Inwestycja „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I” jest częścią dużego projektu inwestycyjnego pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap II i III”. Cały projekt inwestycyjny został skierowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Uzupełnieniem realizowanej przez ZMPG-a S.A. części tego wieloetapowego projektu (tj.„Pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III”) będzie prowadzony równolegle przez Urząd Morski w Gdyni, w ramach odrębnej procedury aplikacyjnej, Etap II – Pogłębienie toru podejściowego.
Stąd następujący podział na etapy realizacyjne tej inwestycji w części dotyczącej pogłębiania portu:
Etap I (ZMPG-a S.A.): Wybudowanie nowej obrotnicy nr 2 o średnicy 480 m w rejonie Basenu IX i związane z tym roboty budowlane wynikające z konieczności przeniesienia doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej. Tego właśnie etapu dotyczy prowadzone obecnie postępowanie
w trybie przetargu ograniczonego.
Etap II (Urząd Morski w Gdyni): Pogłębianie toru podejściowego Portu Gdynia (do główek falochronu) do rzędnej ok. -17,00 m (zwiększenie głębokości o ok. 2,5 m z obecnej ok. -14,5 m).
Etap III (ZMPG-a S.A.): Wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -16,00 m w Kanale Portowym oraz akwenach portowych (zwiększenie głębokości o 2,5 m z obecnej -13,5 m).
Kolejna część inwestycji – dotycząca przebudowy wybranych nabrzeży portowych – obejmuje dwa etapy. Pierwszy został już zrealizowany w perspektywie finansowej 2007-2013 i dotyczył przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego, a następne to:
Etap II – Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego.
Etap III – Przebudowa Nabrzeża Helskiego.
400x167-files-wydarzenia-aktualnosci-1607290-mapa_16.07.29
Port Gdynia

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2024-02-27

1 EUR - 4,3067 1 USD - 3,9682
1 CHF - 4,5113 1 GBP - 5,0353

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin