WARSZAWA: 18:43 | LONDYN 16:43 | NEW YORK 11:43 | TOKIO 01:43

Polska grupa Zbrojeniowa rozszerza grono kooperantów: umowa z PRS S.A.

Dodano: 24 lip 2015, 15:33

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. podpisała umowę o współpracy z Polskim Rejestrem Statków S.A. To kolejny krok, który umożliwi PGZ stworzenie szerokiego zaplecza firm współpracujących na rzecz budowy okrętów dla Marynarki Wojennej RP.
PGZ i PRS będą współpracować nad realizacją projektów związanych z programami pk. „Miecznik” i „Czapla”. Współpraca PGZ i PRS zapewni najwyższą jakość produktów dla Marynarki Wojennej RP. PRS posiada kompetencje, własne przepisy oraz zasady nadzoru nad projektowaniem i budową okrętów wojennych. Zapewnią one prawidłowy przebieg całego cyklu życia okrętu od fazy projektowej, poprzez jego budowę – aż do wycofania go ze służby. PGZ zamierza także skorzystać z doświadczenia PRS w zakresie przepisów międzynarodowych i wymagań stawianych przez Towarzystwo Klasyfikacyjne samym okrętom, jak i dokumentacji technicznej.
– Polska Grupa Zbrojeniowa buduje sieć kooperantów w ramach polskiego przemysłu stoczniowego i systemów morskich. Takie działanie zapewni MON i Marynarce Wojennej RP możliwość zakupu polskich produktów realizowanych przez najlepszych specjalistów w kraju. – podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGZ. – Priorytet to „Miecznik” i „Czapla”. Potem będziemy z PRS starać się o realizację kolejnych projektów – dodał.
PRS posiada również bogate doświadczenie w nadzorze nad budową i eksploatacją statków oraz innych obiektów pływających. Aktualnie prowadzone projekty dotyczą budowy ORP „Ślązak” oraz „Kormoran II”. Z kolei PGZ dysponuje rozbudowanym zapleczem produkcyjno-usługowym w przemyśle stoczniowym i stalowym. W najbliższych latach, oprócz „Miecznika” i „Czapli” Grupa planuje starać się o realizację jeszcze co najmniej 10 innych projektów związanych z modernizacją Marynarki Wojennej RP. Grupa szacuje, że jej udział w programie zwalczania zagrożeń na morzu może wynieść 8,5 mld zł spośród 13,3 mld zł przeznaczonych na ten cel.
– Polski Rejestr Statków, jako narodowy klasyfikator, współpracuje z Marynarką Wojenną RP od wielu lat i jest należycie przygotowany, by służyć jej wszechstronną pomocą przy nadzorze technicznym nad budową okrętów oraz innych obiektów inżynierii morskiej, a także infrastruktury lądowej. Jest to warte przypomnienia u progu przystąpienia do realizacji programu modernizacji Sił Zbrojnych RP, w tym budowy nowych okrętów dla Marynarki Wojennej RP – powiedział prezes Dariusz Rudziński, prezes Polskiego Rejestru Statków S.A. – W ramach współpracy ze strukturami NATO działamy w Stowarzyszeniu Towarzystw Klasyfikacyjnych krajów NATO-NSCA (Naval Ship Classification Association) oraz w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bezpieczeństwa Okrętów Wojennych-INSA (International Naval Safety Association), których celem jest współpraca towarzystw klasyfikacyjnych krajów NATO ze strukturami Sojuszu w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji okrętów wojennych, a także rozwój nowych obszarów techniki morskiej – dodał.
Aktualny potencjał części stoczniowej PGZ skupionej wokół Grupy MARS Shipyards & Offshore to 600 mln zł rocznych przychodów, 1900 wysokiej klasy specjalistów oraz setki realizowanych kontraktów. PGZ finalizuje też rozmowy o przejęciu Stoczni Marynarki Wojennej S.A. i budowie na jej bazie silnego podmiotu, który będzie w stanie sprostać przyszłym oczekiwaniom MW RP. Zwiększa to znacznie możliwości PGZ w zakresie dalszego rozwoju i realizacji nowych kontraktów dla Marynarki Wojennej RP.
PGZ to lider polskiego przemysłu zbrojeniowego, główny partner MON i globalnych koncernów zbrojeniowych w procesie modernizacji polskiej armii. Tworzy Grupę ponad 60 spółek, które zatrudniają około 17,5 tys. wysokiej klasy specjalistów. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo Polski.
infomare