WARSZAWA: 02:41 | LONDYN 00:41 | NEW YORK 19:41 | TOKIO 09:41

Polska i Francja podjęły współpracę w zakresie żeglugi śródlądowej

Dodano: 05 mar 2018, 7:33

Élisabeth Borne, minister transportu Republiki Francuskiej odwiedziła dziś Warszawę na zaproszenie Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Głównymi tematami rozmów był wodny transport śródlądowy, inwestycje na polskich rzekach, dekarbonizacja transportu morskiego oraz zaproszenie Francji do udziału w Światowych Dniach Morza w Szczecinie.
Minister Marek Gróbarczyk podkreślił, że przywrócenie żeglugi śródlądowej w Polsce jest priorytetem rządu. Polska stanowi przykład determinacji w walce o odzyskanie żeglowności Odry i Wisły. W krótkim czasie istnienia ministerstwa udało się przystąpić do konwencji AGN (Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu) i uchwalić stosowne dokumenty strategiczne. Ponadto dokonaliśmy inwentaryzacji części składowe śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Ogłoszono też przetarg na opracowanie koncepcji i studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania drogi wodnej dolnej Wisły[1].
Minister Gróbarczyk wyraził uznanie dla systemu dróg wodnych we Francji. Z kolei Minister Borne zapowiedziała gotowość strony francuskiej do współpracy i wymiany doświadczeń. Zaproponowała zorganizowanie polsko – francuskiego spotkania administracji zarządzającej rzekami. Podczas spotkania Francja zaprezentuje swój model planowania, finansowania i zarządzania rzekami łączący transport, ochronę przeciwpowodziową, turystykę, energetykę i gospodarkę wodną. Ponadto minister Borne zaprosiła Ministra Gróbarczyka do odwiedzenia zapory na Sekwanie, śluz na rzece Rodan i śródlądowego portu Paryż.

Ministrowie wspólnie stwierdzili, że wodny transport śródlądowy stanowi płaszczyznę porozumienia między Polską i Francją. Stwarza potencjał do efektywnej współpracy. Jest także dziedziną, w której niezbędne jest kształcenie kadry i wymiana naukowa. Dlatego strona francuska zamierza przekazać stronie polskiej zbiór dobrych praktyk dotyczących przygotowania do realizacji inwestycji, w szczególności jeśli chodzi o projekty transgraniczne. Modelowym przykładem jest budowa kanału śródlądowego Sekwana – Europa Północna. Kanał połączy Paryż z europejskim systemem dróg wodnych i portami morskimi.
Strony zgodziły się, że należy wspólnie zabiegać o zapewnienie odpowiedniej wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji ułatwiających transport rzeczny i wpisanie polskich dróg wodnych do europejskiej sieci TEN-T.
Minister Élisabeth Borne podziękowała Polsce za poparcie na grudniowym szczycie „One Planet” w Paryżu (12 grudnia 2017) deklaracji, której celem jest przyjęcie ambitnej strategii w kwestii redukcji emisji gazów CO2 pochodzących z międzynarodowego transportu morskiego. Polska i Francja będą współpracowały w tej sprawie na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).
Minister Marek Gróbarczyk zapewnił, że temat ten będzie także wiodącym w czasie obrad ministrów w ramach Światowych Dni Morza w Szczecinie. Jest to najważniejsze wydarzenie morskie Narodów Zjednoczonych w tym roku. Strona francuska otrzymała zaproszenie do udziału zarówno w tym wydarzeniu, jak również do udziału w międzynarodowej konferencji ministerialnej „Żegluga łączy”, która odbędzie się w kwietniu we Wrocławiu.
[1] Droga wodna E-40 na odcinku od Gdańska do Warszawy i dalej do granicy z Białorusią oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin