WARSZAWA: 11:23 | LONDYN 09:23 | NEW YORK 04:23 | TOKIO 18:23

Polska i Niemiecka policja oraz naukowcy i studenci Akademii Morskiej w Szczecinie wspólnie monitorują akweny, działając na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Dodano: 08 gru 2021, 7:03

Zachodniopomorska i niemiecka policja współpracują w ramach projektu „Monitoring akwenów na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego”. Projekt realizowany jest w oparciu o program współpracy INTERREG VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem wspólnych działań, których partnerem merytorycznym jest Akademia Morska w Szczecinie, jest zapobieganie przestępstwom przeciwko środowisku naturalnemu po obu stronach granicy.
W ramach projektu zakupiono nowoczesną łódź patrolową wyposażoną w nawigację, radar oraz sonary. Wszystkie informacje, zebrane podczas patroli na akwenach, będą przekazywane z nowej łodzi bezpośrednio na statek szkolny Akademii Morskiej w Szczecinie – „Nawigator XXI”, gdzie w specjalnym laboratorium (tzw. Survey Room) specjaliści z uczelni zajmą się ich odczytywaniem i analizowaniem. Na podstawie tych analiz podejmowane będą decyzje co do ewentualnych interwencji.
Na późniejszym etapie projektu policjanci również zostaną przeszkoleni z zakresu odczytywania informacji.

Policja

– Zakupiona w ramach projektu jednostka pływająca posłuży do monitorowania akwenów wodnych na Pomorzu Zachodnim. Sprzęt, którym dysponujemy, wyposażenie i wiedza na pewno przyczynią się do lepszego wykonywania naszych zadań – powiedział insp. Ryszard Gan, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
– Naszym zadaniem jest podzielenie się doświadczeniami w zakresie pozyskiwania danych. Te dane pozyskiwane są zarówno z powietrza, jak i pod wodą. Informacje wykorzystywane są przede wszystkim do ochrony bioróżnorodności, znajdowania wraków, porzuconych sieci rybackich, wycieków. Policja została wyposażona w sprzęt, który umożliwia ten monitoring, a naszym zadaniem jest podzielenie się doświadczeniami, w jaki sposób przetwarzać dane, aby te niebezpieczeństwa wychwycić. W projekt angażujemy również naszych studentów – wyjaśniał dr inż. Grzegorz Stępień, Prorektor ds. Kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie.
Obecnie największym zagrożeniem dla ekosystemu są zalegające na dnie akwenów wraki. Są one doskonałymi punktami zaczepienia dla zagubionych sieci rybackich. Szacuje się, że rocznie w wodach gubionych jest około 640 tys. ton takich sieci, co zdaniem naukowców jest bardzo poważnym zagrożeniem dla ekosystemów.
– Gdy znajdziemy wrak, przystępujemy do interpretacji danych, możemy zobrazować go dokładniej, a następnie przekazać informacje do specjalistów, którzy są w stanie oszacować zagrożenie i jeśli jest taka potrzeba, wyślą na miejsce ekipy, które to zagrożenie zneutralizują. Realizacja tego projektu udowadnia, że to, co robimy na uczelni, to nie jest tylko naukowa teoria, ale konkretna wiedza, która ma bardzo realne zastosowanie w praktyce – powiedział dr inż. Grzegorz Stępień.

Polizei

W ramach projektu funkcjonariusze policji, ale także żandarmerii wojskowej oraz inspektorzy Urzędu Żeglugi Śródlądowej oraz ratownicy szczecińskiego WOPR, wezmą udział w warsztatach z zakresu fotogrametrii i teledetekcji.
Projekt „Monitoring akwenów na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego” dofinansowany jest kwotą prawie 396 tys. euro, co pozwoliło na zakup sprzętu pływającego zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie niemieckiej.
Partnerami projektu są: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Policja Kraju Związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie oraz Akademia Morska w Szczecinie.

Police

Waser polizei

Tekst i fot. Wojciech Sobecki