WARSZAWA: 23:29 | LONDYN 21:29 | NEW YORK 16:29 | TOKIO 06:29

Polski Klaster Morski – wybrano zarząd i komisję rewizyjną

Dodano: 29 kw. 2016, 10:00

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 28 kwietnia 2016 r. członkowie Polskiego Klastra Morskiego wybrali zarząd i komisję rewizyjną na nową kadencją. Członkami zarządu zostali: Marek Grzybowski, Alfred Naskręt i Ryszard Toczek, a członkami komisji rewizyjnej: Zbigniew Jaś i Zbigniew Nowakiewicz. Przyjęto strategię Polskiego Klastra Morskiego.
Polski Klaster Morski jest rozpoznawalny w Unii Europejskiej, działając aktywnie w European Network of Maritime Clusters, jest aktywnym uczestnikiem liczących się przedsięwzięć związanych z polską gospodarką morską, zajmuje kluczową rolę wśród klastrów Europy Środkowej i Wschodniej, wyróżnia się aktywnością w Regionie Morza Bałtyckiego. Koordynatorem Klastra została Akademia Morska w Gdyni, w czasie kadencji Jego Magnificencji Rektora Piotra Jędrzejowicza.
Siłę Polskiego Klastra Morskiego stanowią jego członkowie. Pozytywne nastawienie prezesów firm, członków zarządów i pracowników do współpracy na rzecz Polski Morskiej daje wymierne efekty marketingowe i przyczynia się do uzyskania efektu synergii wynikającego ze współpracy biznesu, administracji i nauki. Członkowie Klastra w okresie sprawozdawczym uczestniczyli w kilkudziesięciu projektach międzynarodowych i krajowych, podejmowali wielomilionowe inwestycje infrastrukturalne. Wzmacniali pozycję Polski Morskiej na rynku krajowym i międzynarodowym.
Wysoką pozycję na rynku międzynarodowym Klaster zawdzięcza działaniom swoich członków wspierających i partnerskiej współpracy z klastrami międzynarodowymi i krajowymi, o których informacje zamieszczane są na bieżąco w języku polskim i angielskim na stronie internetowej www.klastermorski.com.pl oraz na FB i TW. Klaster rejestruje od 500 do ponad 1000 wejść dziennie lub połączeń z wyszukiwarkami haseł znajdujących się na stronie Klastra. Jest to wynik znaczący jeśli się weźmie pod uwagę, że Polski Klaster Morski nie jest organizacją masową, funkcjonuje w obszarze rynku międzynarodowego i ma charakter elitarny. W 2016 r. rozpoczął działalność Morski THINK TANK.
Członkowie Polskiego Klastra Morskiego w okresie sprawozdawczym wzmocnili swoją pozycję na rynku międzynarodowym, integrowali działalność na forum krajowym i międzynarodowym uczestnicząc w międzynarodowych targach i konferencjach, wspierając transfer wiedzy między biznesem i nauką. Jednym z najważniejszych osiągnięć członków naszego klastra jest aktywny udział w wykreowanie inteligentnych specjalizacji morskich na Pomorzu i specjalizacji krajowej – innowacyjne technologie morskie. W swojej działalności promocyjnej Polski Klaster Morski uświadamiał w wielu środowiskach, że państwa i regiony korzystające z morza i położenia nadmorskiego rozwijają się dynamiczniej niż kraje i regiony, które nie korzystają z zasobów morza i nadmorskiego położenia kraju, czego mamy liczne dowody z Azji, Ameryki, Afryki i Europy.
Jednym z bardziej aktywnych obszarów działalności członków jest udział w działaniach na rzecz promowania i kreowania polityki morskiej Polski. Wspieramy działania zmierzające do szerokiego wykorzystania nadmorskiego położenia naszego kraju, w tym poprzez efektywniejsze wykorzystanie europejskich korytarzy transportowych. Klaster opracował założenia, przygotował koncepcję i promuje wygenerowanie projektu BALT-ORIENT, korytarza transportowego łączącego Region Morza Bałtyckiego, poprzez porty polskie, z Europą Centralną i Wschodnią aż do portów Morza Czarnego i Egejskiego.
Współpraca międzynarodowa. Polski Klaster Morski jest aktywnym członkiem European Network of Maritime Clusters (ENMC). Uczestnicząc w corocznych spotkaniach klastrów europejskich prezentuje potencjał polskiej gospodarki morskiej oraz uczestniczy w inicjatywach ENMC podejmowanych z Karmenu Vella, Komisarzem Unii Europejskiej ds. Środowiska, Rybołówstwa i Spraw Morskich oraz Gesine Meissner z Parlamentu Europejskiego, przewodniczącą Grupy ds. Mórz, Rzek, Wysp i Wybrzeży. Dzięki naszej aktywności w ENMC informacje o polskiej gospodarce morskiej docierają do wszystkich wiodących klastrów morskich działających w Unii Europejskiej i Regionie Morza Bałtyckiego, a za pośrednictwem Francisa Vallata, prezesa ENMC do innych gremiów z którymi współpracuje ENMC. Promujemy Polskę Morską na każdym Europejskim Dniu Morza.
Dla młodzieży. Ważną częścią działań organizatorskich Klastra są cykliczne wizyty kół naukowych uczelni Pomorza w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. Menedżerowie z biznesu morskiego w ramach transferu wiedzy wygłaszają prelekcje na temat wyzwań współczesnego rynku oraz organizują wizyty studyjne pozwalające studentom zrozumieć warunki działania firm morskich na rynku międzynarodowym, organizację i procesy produkcyjne oraz funkcjonowanie usług portowych i logistycznych. Szczególną okazję do promocji polski morskiej wśród studentów uczelni Wybrzeża stanowił Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w czasie którego członkowie Klastra organizowali seminaria w których uczestniczyli studenci, naukowcy i przedstawiciele samorządów.
Klaster wspiera również działania popularyzujące zainteresowania młodzieży w obszarze rekreacji i nauki. Patronuje projektowi „Edukacja na wodzie”, który prowadzi Spółdzielnia „Świetlik–Reaktywacja” oraz wspomaga merytorycznie konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych na innowacyjne rozwiązania z zakresu fizyki organizowany przez SNPPiT – Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych i Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdyni.
Współpraca nauki i biznesu. Flagowym przedsięwzięciem Polskiego Klastra Morskiego jest konferencja Polityka Morska, w której uczestniczyło około 150 przedstawicieli biznesu, nauki i administracji morskiej. Klaster jest partnerem i wspiera wiodące targi i konferencje związane z „niebieską gospodarką”. Członkowie Klastra popularyzowali polską gospodarkę morską na konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach i międzynarodowych kongresach (morskim i logistycznym). Klaster promuje działania i ustalenia Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie, konferencję Lewiatana „Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania”, Kongresy Smart City, projekt Polska 3.0 Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Wspieramy działania Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Związku Armatorów Polskich, APMAR, Polskiego Związku Zarządców Statków, Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Ligi Morskiej i Rzecznej, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku, który przez pewien czas nazywał się nawet Oddziałem Morskim.
W celu osiągnięcia synergii i korzyści wynikających z nadmorskiego położenia Polski, Polski Klaster Morski prowadzi szeroką działalność na rzecz integracji potencjału gospodarki morskiej, nauki i administracji na forum krajowym i międzynarodowym. Klaster jest identyfikowany w środowisku przemysłów morskich, nauki i administracji jako organizacja działająca na rzecz umacniania pozycji Polski jako państwa morskiego i otwartego na świat.
Źródło: Polski Klaster Morski