WARSZAWA: 17:24 | LONDYN 15:24 | NEW YORK 10:24 | TOKIO 00:24

Polskie porty – coraz bardziej nowoczesne i dochodowe

Dodano: 01 wrz 2015, 8:57

W pierwszym półroczu 2015 r. przez porty morskie do Polski trafiły towary o wartości blisko 57 mld zł. W poprzednich latach w tym samym okresie było to 51 mld zł (2013) i 53,5 mld zł (w 2014; w całym ubiegłym roku to 110 mld zł). To zasługa ułatwień granicznych i podatkowych, które są wynikiem m.in. inicjatywy Porty 24 h, realizowanej w ramach tzw. ustawy deregulacyjnej IV. Weszła ona w życie 1 stycznia 2015 r. aby usprawnić i skrócić czas kontroli granicznych towarów w polskich portach morskich do maksymalnie 24 godzin.
Rolę koordynatora powierzono Służbie Celnej, ale uczestniczą w niej wszystkie inspekcje graniczne. Po ponad 6 miesiącach funkcjonowania można stwierdzić, że niemal wszystkie odprawy graniczne (99,7%) są dokonywane krócej niż 24h (średnio ok. 10-12 godzin) – co wraz z innymi rozwiązaniami celnymi i podatkowymi przyczynia się do wzrostu konkurencyjności naszych portów wobec innych portów europejskich.
Wyższa konkurencyjność polskich portów to jeden z celów polityki rozwoju kraju w perspektywie długookresowej, wskazany w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030 i Polityce morskiej RP do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Zadanie to wymaga wielu działań w różnych obszarach: ekonomicznym, organizacyjnym i finansowym i jest realizowane m.in. przez Ministerstwo Finansów, w szczególności przez Służbę Celną. Efekt współpracy różnych instytucji działań to właśnie wzrost ilości oraz wartości towarów przechodzących przez porty morskie w Polsce.
Począwszy od 2012 r. odnotowano w nich wzrost obrotów ładunkowych, szczególnie w międzynarodowym obrocie morskim. Zwiększenie obrotów obserwowano we wszystkich portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz niemal we wszystkich pozostałych portach morskich. Wzrost wystąpił również w obrotach ładunków tranzytowych.
Obroty ładunkowe w portach morskich w 2014 r. wyniosły 68,9 mln ton, tj. o 7,2% więcej niż w 2013 r. Wzrost obrotów odnotowano zarówno w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdynia – o 12,8%, Gdańsk – o 5,5%, Świnoujście – o 4,5% oraz Szczecin – o 3,4%) jak i w pozostałych.

Loading and unloading of containers in the port on a bright sunny day

Loading and unloading of containers in the port on a bright sunny day


Źródło:Ministerstwo Finansów