WARSZAWA: 01:06 | LONDYN 23:06 | NEW YORK 18:06 | TOKIO 08:06

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej kolejnym Partnerem Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.

Dodano: 17 wrz 2017, 20:53

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zostało kolejnym Partnerem Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.
Jest to organizacja pozarządowa, która działa od 1999 roku (wcześniej jako „Towarzystwo Wspierania Elektrowni Wiatrowych VIS VENTI”). Podstawą działania Stowarzyszenia jest Ustawa o Stowarzyszeniach.
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zostało założone przez grupę osób zainteresowanych wdrażaniem technologii wiatrowych w Polsce. Jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji lobbujących na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych, pozwalających na rozwój i funkcjonowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce, a w szczególności energetyki wiatrowej.
Stowarzyszenie skupia czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Misja stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest organizacją wspierającą i promującą rozwój energetyki wiatrowej, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w energetykę wiatrową w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii wiatru jako czystego źródła generacji energii elektrycznej.

Cele strategiczne

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów prawnych oraz zwiększenia politycznej i społecznej świadomości w zakresie energetyki wiatrowej, w celu umożliwienia jej dynamicznego rozwoju i większego wykorzystania w Polsce.
W szczególności celem PSEW jest tworzenie efektywnych strategii i podejmowanie inicjatyw, mających na celu zwalczanie barier rozwoju energetyki wiatrowej.