WARSZAWA: 19:38 | LONDYN 17:38 | NEW YORK 12:38 | TOKIO 02:38

Ponad 11.000 m² gruntów na działania rozwojowe gdyńskiego portu

Dodano: 15 lip 2016, 9:40

12 lipca Wojewoda Pomorski oddał spółce Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. do nieodpłatnego użytkowania grunty położone w granicach administracyjnych portu morskiego w Gdyni o łącznej pow. 11.817 m².
Właścicielem działek pozostaje Skarb Państwa. Działka o największej powierzchni ( nr 26-266) – ponad 10 tys. m2 zlokalizowana jest przy ul. Kwiatkowskiego 60. Na działce znajduje się parking samochodowy, wybudowany ze środków ZMPG- a S.A. Dwie kolejne działki ( o pow. 90 m2 – nr 26-232 oraz o pow. 879 m2 – nr 23-2021) to działki niezabudowane, niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i elektryfikacja zewnętrznego układu torowego Intermodalnego Terminalu Kolejowego oraz toru dojazdowego nr 38 w Porcie Gdynia wraz z budową urządzeń sterowania ruchem kolejowym’’. Projekt ten stanowi I fazę ubiegającego się o dofinansowanie unijne przedsięwzięcia „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – Faza I i II”. Zadanie to polega, z jednej strony na modernizacji torów kolejowych prowadzących do bramy intermodalnego terminalu kontenerowego (wymiana wyeksploatowanych torowisk, elektryfikacja trasy i wyposażenie jej w nowoczesne systemy kierowania ruchem), a z drugiej strony na budowie nowej bocznicy kolejowej w Porcie Zachodnim (południowa strona obszaru logistycznego w Porcie Zachodnim), co doprowadzi do powstania terminalu intermodalnego obsługującego pociągi o długości ok. 700 m, w rejonie rozwoju logistyki Portu Gdynia.
Ostatnia z działek (nr 26-3071) – o pow. 55 m2 – znajduje się w I strefie przeładunkowej stanowiąc część Nabrzeża Śląskiego ( znajduje się na niej ścieżka cumownicza) i jest to działka niezbędna dla poprawy zagospodarowania działki przyległej.
877x583-files-wydarzenia-aktualnosci-1607130-1607130